Acele  olarak meclise getirilen Tasfiye kararnamesinin  Artıları ve eksikleri

Print Friendly, PDF & Email

TORBADAN SADECE TASFİYE ÇIKTI, FİYAT FARKI BAŞKA BAHARA KALDI GİBİ!

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi meclise sunuldu.

Peki Taslakta neler var?

MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4-30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.”

Düzenleme gereği;

1-Taslakta yer alan fesih ve devir işlemleri 30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler için geçerlidir.

2-Anılan işler maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir.

3- Bu durumlarda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

4- Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

5- Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

6- Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.

7-Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

Buraya kadar saydıklarımız Taslağın getirdikleri, peki getirmedikleri neler?

İstisnalar dahil bütün mal ve hizmet  ve yapım işlerinin kapsamda olması güzel bir gelişme. Çünkü internette dolaşan ilk taslakta sadece yapım işleri vardı.

Bu noktada idare onayının aranması uygulamada sıkıntılara neden olma potansiyeli taşımaktadır.

Son dönemdeki fiyat artışlarından kaynaklı olarak sözleşme hükümlerinin yerine getiremedikleri için sözleşmesi fesih edilen ve haklarında teminatın gelir kaydı ve yasaklama yaptırımı uygulanan yüklenicilerin durumu da çözüme kavuşturulmalıdır.

En büyük beklenti ise fiyat farkı konusunda. Bu konuda Taslağa bir ekleme yapılması kanaatimce uygun olacaktır. Zira sözleşmesi feshedilen işlerin yeniden ihalesi kamuya daha büyük bir yük oluşturacaktır. Bu konuda Meclis aşamasında bir ekleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

 

 

ihale hukuku
Tarih
ihale konusu
Tasfiye kararnamesinin uygulanma süreçlerinde idare onayının aranması uygulamalarında oluşacak sıkıntılar
Rating
51star1star1star1star1star
Share