Aşırı Düşük savunma

Print Friendly, PDF & Email

 

 

HİZMET ALIM İHALELERİ AŞIRI DÜŞÜK  SAVUNMA  HİZMETİMİZ

 

hizmet danismanlik

AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA SEKTÖRLERİ

 • Araç kiralama Aşırı Düşük Savunma Hazırlama
 • Personel taşıma Aşırı Düşük Savunma Hazırlama
 • Öğrenci taşıma Aşırı Düşük Savunma Hazırlama
 • İş makinası Aşırı Düşük Savunma Hazırlama
 • SHCEK yemek Aşırı Düşük Savunma Hazırlama
 • Taşımalı Yemek Aşırı Düşük Savunma Hazırlama
 • Kamu Hastaneleri yemek Aşırı Düşük Savunma Hazırlama
 • Diğer hizmet grupları Aşırı Düşük Savunma Hazırlama Hizmetleri için  Arayınız

İHALE HUKUKU  

 • Araç kiralama  Hizmet Alım ihale kararlarına itiraz
 • Personel taşıma Hizmet Alım ihale kararlarına itiraz
 • Öğrenci taşıma Hizmet Alım ihale kararlarına itiraz
 • İş makinası Kiralama  Hizmet Alım ihale kararlarına itiraz
 • SHCEK yemek Hizmet Alım ihale kararlarına itiraz
 • Taşımalı Yemek Hizmet Alım ihale kararlarına itiraz
 • Kamu Hastaneleri yemek Hizmet Alım ihale kararlarına itiraz
 • Diğer hizmet grupları Aşırı Düşük Savunma Hazırlama Hizmetleri için  Arayınız
 • İhale İptalinin İptallerine ait Başvurular
 • Sözleşme sonrası ihale iptaline ait Başvurular
 • Sözleşmenin Feshine ait Yargı Süreci
 • Sözleşme Devri konulu  Hukuki süreçler

ihale hukuku

Hizmet İhaleleri Birim Sorumlusu   : Murat KILIÇ  

 

TEK BİR İHALE DOSYASINA AİT  AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA HAZIRLAMA HİZMETİ

 • İhale Dosyasındaki 4734 sayılı kamu ihale kanunu -Mevzuatlara ve olabilecek kanun değişikliklerinin şartnamelerde uygulanıp uygulanmadığının tetkik edilmesi ve Firmanızın bilgilendirilmesi
 • Katılmaya karar verilen ihalelere ait Firmamızca mevzuata uygunluk incelemesi ve Kamu İhale Mevzuatı bilgi desteği
 • İhale şartnamesine ait idarece yapılan hatalara ait  Emsal Yargı kararlarını sunmak  DETAY

İHALE HUKUK SÜRECİ

 • İhale komisyonlarınca Alınan Hatalı  Aşırı Düşük Savunma kararlarına Karşı “İdareye İtiraz süreci
 • Kamu İhale Kuruluna “İtirazen şikayet Başvurusu
 • Kamu İhale Kurulunun Hatalı kararlarına karşı “Yürütmeyi Durdurma” Mahkeme  başvurusu
 • İhale İptalinin İptalleri ne ait Başvuru ve Yargı süreçleri
 • Temyiz  Başvurusu
 • Hizmet Alım Aşırı Düşük Mahkeme ve Yargı Kararları

 

 

 

                      YAPIM İHALELERİ AŞIRI DÜŞÜK  SAVUNMA  HİZMETİMİZ

Yapım İşleri  İhaleleri Birim Sorumlusu                             :  B. POYRAZOĞLU

Yapım  İhaleleri  İtiraz Başvuruları Birim Sorumlusu   : Murat KILIÇ  – Av. S. DELİ  – Av. A. ARGUN         

ihaledanismani

YAPIM İŞLERİ PROJE PLANLAMA KONTROL SİSTEM HİZMETİ

Kamu veya özel sektör bünyesinde alınan kararlara bağlı olarak belirlenen hedefler, belli bir zaman aralığına, teşkilat yapısına ve her şeyden önemlisi finansal kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu hedeflerin ihtiyaç duyulan bileşenler kullanılarak, karar verilmesinden arzu edilen sonucun alınmasına kadar gecen zamanın tümünü proje olarak adlandırıyoruz.

P.P.K.S.: Projelerin belirlenen hedefine ulaşmasında karşılaşılan sorunlara karşı; önceden tedbir alınmasını, proje uygulamasında ortaya çıkan avantajların hedeflere yansıtılmasını, personel hatalarının önlenmesini, malzeme yönetimi ve finansal planlama konularında katkı sağlanmasını gerçekleştirerek, kamu ve özel sektör yönetimlerine belirlenen proje için hizmet eden bir iç kontrol sistemidir.

P.P.K.S. bu çalışmasını mevcut yönetimce projeye tahsis edilen personel dışında kendi bünyesinde oluşturacağı kadro ve teşkilatıyla yönetir. P.P.K.S bu teşkilatıyla projenin uygulamasında sadece yönetimlerce proje uygulamasına tahsis edilen personelin faaliyet sonuçlarıyla ilgilenir. P.P.K.S. yine bu teşkilatıyla kamu veya özel sektör yönetimine periyodik raporlar, durum muhakemesi, karar tasarıları, hedef realizasyonu ile katkı sağlar. DETAY

 

TEK BİR İHALE DOSYASINA AİT AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA HİZMETİ

 • İhale Dosyasındaki 4734 sayılı kamu ihale kanunu -Mevzuatlara ve olabilecek kanun değişikliklerinin şartnamelerde uygulanıp uygulanmadığının tetkik edilmesi ve Firmanızın bilgilendirilmesi
 • Katılmaya karar verilen ihalelere ait Firmamızca mevzuata uygunluk incelemesi ve Kamu İhale Mevzuatı bilgi desteği
 • İhale şartnamesine ait idarece yapılan hatalara ait  Emsal Yargı kararlarını sunmak

İHALE HUKUK SÜRECİ

 • İhale komisyonlarınca Alınan Hatalı  Aşırı Düşük Savunma kararlarına Karşı “İdareye İtiraz süreci
 • Kamu İhale Kuruluna “İtirazen şikayet Başvurusu
 • Kamu İhale Kurulunun Hatalı kararlarına karşı “Yürütmeyi Durdurma” Mahkeme  başvurusu
 • İhale İptalinin İptalleri ne ait Başvuru ve Yargı süreçleri
 • Temyiz  Başvurusu
 • Yapım  Aşırı Düşük Mahkeme ve Yargı Kararları  

ihale hukuku

 • YASAL DAYANAK 

  Danışmanlık konusu,  4734   sayılı   Kamu   İhale   Kanunun  Tanımlar  başlıklı  4’üncü  maddesinde   Hizmet tanımı içerisinde ifade edilmiştir.