Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.” şeklindeki hüküm birlikte dikkate alındığında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerinin görüldükten sonra bunların aslı görülmüştür kaşesinin basılmış ve kaşenin hemen yanında ilgili idare görevlisince imzalanmış fotokopilerinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olmadığı

İhale konusu hizmet işinin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.5. maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında değil ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacağının belirtildiği, kaldı ki anılan isteklinin teklif fiyatının aynı Tebliğ’in 79.1 maddesine göre belirlenen sınır değerin üzerinde olduğu dikkate alındığında,Teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29 maddesi gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

benzer iş tanımı ile sadece personel çalıştırılması işleri ile beraber araç kiralama işlerini gerçekleştiren kişilerin yeterli görüleceği, bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı iş gerçekleştiren kişilerin bu ihaleye katılamayacakları anlaşılmaktadır. Hâlbuki inceleme konusu işin ana temasını personel çalıştırılmasının oluşturduğu, benzer iş tanımının da bu doğrultuda yapılarak personel çalıştırılmasına dayalı iş gerçekleştiren kişilerin ihaleye katılımlarının teşvik edilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında benzer iş tanımının söz konusu hali ile rekabeti sınırlandırdığı anlaşılmış olup söz konusu gerekçelerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği