aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, kamu ihale mevzuatı gereği personel çalıştırmasına dayalı işler kapsamında olmayan söz konusu hizmet alımı işi için istekli tarafından işçilik maliyetine ilişkin günlük olarak her güzergah için ortalama 3 saat işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü, İdari Şartname hükümleri ve güzergah kilometreleri incelendiğinde söz konusu çalışma saatinin aşırı düşük açıklamasında idarece uygun görülmesinin mevzuata aykırı olmadığı