aşırı düşük teklif açıklaması ile eşit muamele ilkesi gereği ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik olacağı, dolayısıyla bahsi geçen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmasa dâhi, başvuru sahibinin teklif tutarının altında teklif sunan ve teklif tutarı aşırı düşük olarak belirlenmeyen beş isteklinin daha bulunduğu, yani söz konusu durumda anılan isteklinin teklif bedelinin geçerli teklifler arasında altıncı sırada yer alacağı

binek araç ve motosiklet giderlerinin %4 sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilemeyeceği, hizmetin yürütülmesine yardımcı unsurlar kapsamında değerlendirilerek yaklaşık maliyet içerisinde ayrıca belirlenmesi gerektiği, yaklaşık maliyet tutarına dahil edilmesi ile oluşacak toplam yaklaşık maliyet tutarının idarece hesaplanan yaklaşık maliyet tutarından daha yüksek bir tutara ulaşacağı, buna bağlı olarak aşırı düşük teklif sınır değerinin değişeceği, bu durumda söz konusu ihalede teklifi geçerli olarak kabul edilen firmalardan hangilerinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğuna ilişkin belirlemenin bu aşamada yapılamayacağı değerlendirildiğinden bu gerekçe üzerinden de “ihalenin iptaline” karar verilmesinin uygun olacağı ve bu gerekçenin de Kurul kararının iptal gerekçeleri içinde yer alması gerektiği