oto kiralama sözleşmelerinde kira bedelinin sabit olduğu ve bu bedelin yıllık 54.000 km. için geçerli olduğu, 54.000 km üzerindeki kullanımlar için km. başına 1,50 TL + KDV tutarında ek ücret ödeneceğinin belirtildiği, ancak Teknik Şartname’de söz konusu araçların günde 200 km. hizmet vereceğine ilişkin düzenlemenin yer aldığı, bu durumda bir aracın yılda 72.000 km hizmette bulunacağı, dolayısıyla sunulan oto kiralama sözleşmelerinde belirtilen aylık kira bedellerinden daha fazla bir bedelin ortaya çıktığı dolayısıyla da anılan istekli tarafından teklif cetvelinde araçlar için teklif edilen bedelin ortaya çıkacak tutarları karşılayamayacağı belirtilerek değerlendirme dışı bırakıldığı