ihaleye iki teklif verildiği, ihale komisyonunun kararı ile ihalenin başvuru sahibi Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, kararın bildirimi üzerine başvuru sahibinin ihalede döviz kurlarındaki artış dolayısıyla ifa güçlüğü ortaya çıktığı, ihalenin iptal edilmesi veya teklif tutarının güncellenmesi gerektiğine yönelik iddialarla idareye başvurduğu, başvuru hakkında idarece süresinde karar alınmaması üzerine de  Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet