Yerli Malı Belgesi”nin sunulduğu görülmekle birlikte, teklif bedelinin yaklaşık maliyet ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen fiyatların üzerinde olduğu, söz konusu teklif bedeline %15 oranında fiyat avantajı uygulandığında ise teklif bedelinin yaklaşık maliyet ve Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenen fiyatlardan yüksek olduğu, bu durumun ödenek sorunu oluşturabileceği, ayrıca sağlık kuruluşlarının SUT’de belirlenmiş fiyatların üzerinde mal veya hizmet alımı yapamayacağı göz önüne alındığında, idarece iddia konusu hususa ilişkin gerçekleştirilen işlemin yerinde olduğu