İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan idarelerin taraf olduğu her türlü alacak ve bedel artırım davalarında taşınmazın değeri; uygulamanın tapuda tescil edildiği tarih değerlendirme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilir. Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosu esas alınmak suretiyle dava tarihi itibariyle güncellenir ve ortaya çıkan gerçek bedel hak sahibine ödenir” hükmü

yeri satın aldıktan sonra geçmişten beri var olan duvarları ve evinin çevresini imar ve ihya ettiğini, yeniden herhangi bir duvar ya da eklenti yapmadığını, mevcut duvarların üstüne alüminyum korkuluklar ile duvarların çevrelediği kendisine ait villanın bahçe giriş ve çıkış için kapılarını yaptırdığını, müvekkilinin yurt dışında olduğu sırada müvekkilin bahçe duvarı üzerindeki krom korkuluklar ile bahçe giriş kapısı, Tepe tatil sitesi yönetiminde bulunan davalılar tarafından kesilip tahrip edilerek zarar verildiğini, ayrıca bahçe duvarı üzerinde eskiden yapılmış olan sütunlara da kırılarak zarar verildiği