ihalelerde Yol Yemek Prim İadeleri

Print Friendly, PDF & Email

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayınlanan “Yol Yemek Prim İadeleri”
başlıklı 04/08/2017 tarih 35158785-309/06-202.99-E.4117055 sayılı genel yazıda özetle,
nakdi olarak ödenen yol ve yemek paralarından kesilen sigorta primlerinin iadesi konusunda
işverenlerce İş Mahkemeleri nezdinde davalar açıldığı, bu davaların Kurum aleyhine
sonuçlandığı ve Yargıtay tarafından da bu kararların onaylandığı ifade edilmektedir.

mahkeme kararına istinaden 30 günlük infaz süresi içinde iptal
prim belgelerinin düzenlenmesi ve iade işlemlerinin yapılması gerektiği ifade edilmektedir.
Son dönemde, kamu kurumlarınca ihale edilen personel hizmet alımı işleri
yüklenicilerinin de (taşeron firmaların) benzer davalar açtıkları bu davaları kazandığı
görülmektedir.

SGK-Yol-Yemek-Prim-Iadeleri

Share