Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yapılacak Tahliyelerde İdari Yargı

Print Friendly, PDF & Email

2886 Sayılı Yasa (Devlet İhale Kanunu, “DİK”) hükümleri uygulanmak suretiyle kiraya verilen taşınmazın kira süresinin bitmesini takiben DİK’e uygun olarak ve yeniden ihale yapılmak suretiyle yeni bir kira ilişkisi kurulmaması ve taraflar arasında halihazırda kiracılık ilişkisi içinde olduklarını gösteren bir sözleşme bulunmaması durumunda, tahliye işleminin DİK uyarınca gerçekleştirilebileceği, dolayısıyla bu konuda taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkta da idari yargının yetkili olduğuna ilişkin 30.12.2013 tarihli Uyuşmazlık Mahkemesi kararı 4 Eylül 2014 tarihli, 29109 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Share