İdareler ve İstekliler için E – İhalelere Yönelik Kullanım Kılavuzu

Print Friendly, PDF & Email

Kamu İhale Kurumu tarafından sürdürülen “elektronik ihale projesi” hedefi doğrultusunda; tebligatların EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi, iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve sorgulanması gibi pek çok yenilik hayata geçirilmiştir.

Yine bu kapsamda; 27/5/2016 tarihli ve 29724/m sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhale Uygulama Yönetmelikleri değişiklikleri ile, açık ihale usulü kullanılarak gerçekleştirilen yaklaşık maliyeti 213.072,00 TL’nin altında olan mal ve hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin elektronik ortamda beyan usulü ile sunulabilmesi sağlanmıştır.

                                          İHALE  ÇIKACAK İDARELERİN  E-İHALE KATILIM SAYFASI

E- İhale Yardım Sayfası  (İDARELER İÇİN)

KIK_E-Ihale (Beyan Usulu)Kullanim Kilavuzu_Idare

 

 

                                 İHALELERE  KATILACAK İSTEKLİLERİN E-İHALE KATILIM SAYFASI

 

Share