ihalelerde,Hangi Projelerin Büyük Proje Sayılacağı hususundaki Sayıştay Kararı 

Print Friendly, PDF & Email

Temyiz Kurulu, Karar Tarihi : 21.6.2004, Tutanak No : 27215
……………1339 sayılı ilâmın 5’inci maddesinde, Genel Sekreter Yardımcısı      ile Fen İşleri Daire Başkanı  …’ a %30 oranında ek özel hizmet tazminatı verilmesi sonucu fazla ödemede bulunulduğugerekçesiyle  … -liraya tazmin hükmü verilmiştir.
Dilekçi dilekçesinde; gerek Kanunda, gerek Bakanlar Kurulu Kararında bir ölçü getirilmediğinden hangi projelerin “büyük proje” sayılacağı kurumlarca belirlenmektedir. Belediye Bütçesinin yaklaşık %40’ı yatırımlardan oluşmaktadır. Bu yatırımlar da söz konusu kişiler tarafından yürütülmektedir. Asfalt plenti, Katı atık depolama ve imha, Hafif raylı ulaşım ve otobüs terminali v.b gibi büyük projelerimizde söz konusu kişiler tarafından yürütülmektedir, demektedir…………..
…………..Buna göre, gerek Kanunda, gerek Bakanlar Kurulu Kararında bir ölçü getirilmediğinden, hangi projelerin “büyük proje” sayılacağı kurumların takdirine bırakıldığından ve Büyükşehir Belediye Başkanınca da söz konusu kişilerin “büyük proje” de çalıştıkları için %30 ek tazminat ödenmesi uygun bulunduğundan mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.
Yukarıda ifade edilen sebeplerle, 1339 sayılı ilâmın 5’inci maddesiyle verilen (x)-liraya ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi.
Share