Kamu ihaleleri sözleşmelerinde tahkim yolu açıldı

Print Friendly, PDF & Email

Kamu İhale Kanunu uygulama yönetmeliklerinin değiştiğini, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelerin yanı sıra artık “tahkim” alternatifinin de kullanılabileceğini bildirildi.

Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) İhale Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Çerçeve Anlaşma, Danışmanlık Hizmet Alımı, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Yapım İşleri ihaleleriyle ilgili yönetmeliklerdeki değişikliklerin 20 gün sonra yürürlüğe girmesiyle, 19 Ocak’tan itibaren yapılan ihale sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların İstanbul Tahkim Merkezi’nde çözümlenmesinin önü açıldı.

Kamu İhale Kurumu da ihalelerle ilgili yeni düzenlemeleri kurumsal web sayfasından kamuoyuna duyurdu.

KİK açıklamasında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre akdedilen sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında, taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılması ve bu kapsamda tahkim yolunun kullanılmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Özellikle 2016/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne atıfta bulunan Kamu İhale Kurumu, bu genelge doğrultusunda, uyuşmazlıkların etkin, tarafsız, esnek ve gizli bir biçimde milletlerarası standartlarda çözümlenmesi amacıyla, İstanbul Tahkim Merkezi’nin daha işlevsel hale getirilmesini teminen “İhale Uygulama Yönetmelikleri Eki Tip Sözleşmeler”de düzenlemeler yapıldığını vurguladı.

Yeni uygulamaya göre, kamu ihale sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, idarelerce Türk mahkemeleri ya da tahkim yolundan biri tercih edilecek. Bunun için tarafların sözleşmelerine bu iki alternatiften birini yazmaları gerekecek.

Tahkimin tercih edilmesi durumunda, uyuşmazlık yabancılık unsuru taşıyorsa İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları veya 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerinden biri seçilerek çözüm yoluna gidilecek. Yabancılık unsuru olmayan uyuşmazlıklar için ise İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları işletilecek.

Kamu ihalelerinin işleyişiyle ilgili yeni düzenlemeler kapsamında, uyuşmazlık çözümünde tahkim yolunun tercih edilmesi halinde, sözleşmelerde yer alacak ilgili madde de “Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç) tahkim yolu Kuralları’ uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.” şeklinde tanımlandı.

Böylece, değişen Kamu İhale Kanunu uygulama yönetmelikleri sayesinde taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelerin yanı sıra “tahkim” alternatifi kullanılabilecek. Düzenlemeye göre, kamu projelerinde uyuşmazlıkların yeni çözüm adresi tahkim yolu Merkezi olacak.

TAHKİMİN GELİŞMESİNE İVME KAZANDIRACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen tahkim yolu ihale yönetmeliklerindeki değişikliği “Türkiye’de tahkimin gelişmesine ivme kazandıracak bir sürecin başlangıcı” olarak değerlendirildi.

Özel sektörün ardından, kamu ihaleleriyle ilgili uyuşmazlıklarda da tahkimi kullanma zemini yaratıldığını belirten Akıncı, bu değişiklikle sadece yabancı kişi ve kurumlarla değil, yerli ihale katılımcılarıyla imzalanan kamu sözleşmelerinde de İstanbul Tahkim Merkezi’nin tercih edilebileceğini bildirdi.

Böylelikle kamu ihale sözleşmelerinde doğacak uyuşmazlıklar, uzman kişilerce az masrafla ve en çabuk şekilde nihai olarak çözümlenecek. Yabancı yatırımların ülkemize gelmesini kolaylaştıracak yeni düzenleme, bürokratların ve kamunun hızlı ve etkin çözüm ihtiyacını karşılayacak.

Yabancı tahkim merkezlerine ödenen yüksek yargılama masraflarına da son verecek bu değişiklik, ülke ekonomisini her anlamda olumlu yönde etkileyecek.” ifadelerini kullandı.

Kamu ihaleleriyle ilgili tahkim düzenlemesinin ardından tahkim yolu çok daha yoğun bir dönem beklediğini kaydeden Akıncı, özel sektörde pek çok şirket ve finans kuruluşunun artık sözleşmelerine uyuşmazlık çözüm adresi olarak tahkim yolu şartını yazdığını, bundan sonra kamu kesiminde de daha aktif olacaklarını vurgulandı.

Share