Yavru vatan KIBRIS ta Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ilgili komitede görüşüldü

Print Friendly, PDF & Email

Ana Vatan  ihale  kanunu nu yamalı bohça haline  getirir de Yavru vatan Yapmazmı 🙂

 

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, komite UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında, bugün saat 11.00’da toplandı.

Toplantıya CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve UBP Milletvekili Hamit Bakırcı katıldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Merkezi İhale Komisyonu ve KIB-TEK yetkilileri de katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu tarih itibari ile yapılan uygulamalarda çeşitli sorunların olduğu tespit edilmiştir. Örneğin sağlık ile ilgili bazı ilaçlar özelliğinden dolayı stoklanması mümkün olmamakta ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaçlar olması nedeniyle önceden alınamamakta ve ihtiyaca göre alım yapılmakta idi. Ancak Kamu İhale Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına yasal olanak kalmamış ve sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, yurt dışı uygulama birimlerinin harcamaları da bu yasada düzenlenmemiş olduğundan bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışma yaratmıştır.

İşbu Yasa değişikliği ile yukarıda bazı örnekleri belirtilen aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada baş gösteren sorunların aşılması amaç edinilmiştir.”

Share