Hizmet Alım İhaleleri KİK  Kararları

Print Friendly, PDF & Email
Anayasa Mahkeme Kararları Sayıştay Yargı Kararları Yargıtay Yargı Kararları Danıştay Yargı Kararları Mahkeme Kararları [2016 yılından Günümüze]
Mahkeme Kararları  HSYK Görüş ve kararları Rekabet Kurulu İhale Kararları Yüksek Fen Kurulu  Hizme Aşırı düşük Yargı kararları

 

Yapım Aşırı Düşük Savunma Yargı kararları İhale Uyuşmazlık Mahkeme Kararları İstanbul Bölge İdari Mahkeme Kararları İhale Yetkilisinin Görevi Kötüye Kulanması Yüksek Fen Kurulu 
 İhale Harcama Yetkilisi  Vergi/Sigorta  Sigortalı İşçi Hakları İş Güvenliği Yargı Kararları Rekabet Kurulu

Hizmet Alım İhaleleri KİK  Kararları


AÇIKLAMA TALEBİ

ALTERNATİF TEKLİF

ANAHTAR PERSONEL

ANALİZLER

ARİTMETİK HATA VE YUVARLAMA

ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ

ASLININ AYNIDIR ŞERHLİ BELGELER

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER

BANKA REFERANS MEKTUBU

BELEDİYE ŞİRKETLERİNE ÖZGÜ KARARLAR

BELEDİYELERE ÖZGÜ KARARLAR

BELGE EKSİKLİĞİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ

BENZER İŞ

BİLANÇO

BİLGİ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI

BİRDEN FAZLA TEKLİF

CEZA DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN KARARLAR

ÇERÇEVE SÖZLEŞMELERE ÖZGÜ KARARLAR

DEMONSTRASYON

DÜZELTME İLANI

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU

EŞİK DEĞERLER

FAALİYET ALANI

FİNANSAL KİRALAMA (BARTES – LEASİNGLER)

FİYAT ANALİZİ

FİYAT DIŞI UNSURLAR

FİYAT FARKLARI

GEÇİCİ TEMİNAT

GENEL GİDERLER VE SÖZLEŞME GİDERLERİ

GİYİM BEDELLERİ

HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

İDARİ ŞARTNAMELER

İHALE DOKÜMANINI OLUŞTURAN BELGELER ARASINDAKİ ÖNCELİK SIRALAMASI

İHALE DOKÜMANLARI

İHALE İLANLARI

İHALE İPTAL NEDENLERİ

İHALE İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK

İHALE KOMİSYONU

İHALE YETKİLİSİ

İHALELERDEN ELENME NEDENLERİ

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALEYE KATILIMI SINIRLANANLAR

İMALATÇI VE YETKİLİ SATICI BELGELERİ

İL ÖZEL İDARELERİNE ÖZGÜN KARARLAR

İMZA SİRKÜLERİ

İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN İHALELER

İŞ ARTIŞLARI

İŞ EKSİLİŞLERİ

İŞ HACMİNE İLİŞKİN BELGELER

İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI DAVRANIŞLAR

İŞÇİLİK HESAPLAMA

İŞ DENEYİM BELGELERİ

Yüklenici İş Bitirme Belgesi

Alt yüklenici İş Bitirme

Özel Sektörden Alınan  İŞ deneyim belgeleri

İHALE USULLERİ

Doğrudan Temin Kapsamında Yapılan Alımlar

İstisnalar Alımında Yapılan Alımlar (3/g – 3/f  vb )

Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21/A-D-E)

Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21/B-C-F)

Danışmanlık İhalelerine Özgü Kararlar

İTİRAZEN ŞİKAYET USUL HATALARI

KALİTE BELGELERİ

KAMU DAVASI

KAMU ZARARI RİSKİ DOĞURAN DÜZENLEMELER

KAPASİTE RAPORU

KESİN TEMİNAT

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

KISMİ TEKLİF

MAKİNE VE EKİPMAN

NOTER ONAYLI BELGELER

NUMUNELER VE KATALOGLAR

ODA KAYIT BELGELERİ

ORTAK GİRİŞİMLER

ORTAKLIK DURUM BELGELERİ

ÖZ MAL İSTENİLMESİ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİK BELGESİ

SINIR DEĞER

SİGORTA GİDERLERİ

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU

SÖZLEŞME TASARISI

ŞİKAYET

TEBLİGATLAR

TEKLİF CETVELİ

TEKLİF FİYATA DAHİL MASRAFLAR

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ

TEKLİF MEKTUPLARI

TEKLİF ZARFLARI

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEKLİFLERİN EŞİTLİĞİ

TEKNİK ŞARTNAMELER

TEMEL İLKELER

TİCARET SİCİL GAZETESİ

TİTUBB KAYITLARI

TÜRKAK BELGELERİ

VEKALETNAME

VERGİ BORCU

YABANCI İSTEKLİ

YAKLAŞIK MALİYET

YEMEK VE YOL ÜCRETLERİ

YERLİ İSTEKLİ

YETKİLİ SATICILIK BELGESİ

ZARF AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI

ZEYİLNAME

 

Hizmet Alım İhaleleri Sektörel KİK  Kararları

Yemek Hizmeti

Araç kiralama

Güvenlik Hizmetleri 

Sayaç-Endeks okuma

Sağlık/Medikal

Organizasyon/Etkinlik

Personel ve Öğrenci Taşıma

Personel ve İşçilik Hizmet alımı

Temizlik Hizmetleri

 

 

 

 

 

ihale hukuku
Tarih
ihale konusu
Hizmet Alım İhaleleri KİK  Kararları
Rating
51star1star1star1star1star
Share