BELEDİYE ŞİRKETİ KURMA HİZMETLERİ

Print Friendly, PDF & Email

BELEDİYE ŞİRKETİ KURMA HİZMETLERİ

mbs-ihale-danışmanlık

Taşeron işçilerin Kamuda istihdamı hakkında yapılan düzenlemeler kapsamında,kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin kurumlara geçmesi nedeni ile ihale yöntemi ile ihtiyaçlarını temin eden  Belediyeler Şirket kurma çalışmalarına önem vermişlerdir

Belediyeler kuracakları şirketlerde  istihdam ettirecekleri personelleri,kendi ihtiyaçları doğrultusunda ihale yöntemi ile Firmalardan tedarikleri böylelikle sona erecek olup,ihale süreci ile harcamış oldukları giderlerinde büyük tasarruf  sağlayacaktır.

Ülken Genelinde Belediyelere özel olarak hazırlamış olduğumuz (Belediyenin ihtiyaç konuları belirlenerek) şirketler bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için irtibata geçmenizi rica ederiz

MBS İHALE DANIŞMANLIK

ihale şirketi

BELEDİYE ŞİRKETİNİN KURULUŞ AMAÇLARI

Belediyeler;Anayasanın 127. maddesi gereğince “mahalli müşterek ihtiyaçların   karşılanması”  amacıyla kurulan kamu tüzel kişileridir.,,

Bu anayasal düzenleme gereğince hazırlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu belediyeyi, “belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlamaktadır.

5393 sayılı Kanunun 70. maddesine istinaden belediyece kurulacak veya ortak olunacak şirketin mutlaka, belediyelerin görev ve hizmet alanları ile ilgili hususlarda faaliyette bulunması şartı gerekmektedir.

Belediyelerin görev ve hizmet alanları, 5393 sayılı Kanunun 14 ve 15. maddelerinde sayılmıştır. Bu maddeler dışında belediyelere diğer kanunlarla ve mevzuatla verilen görev ve hizmet alanları da şirket kurulumu veya ortak olumunda dikkate alınabilecektir.

Dolayısıyla belediyelerin, serbest piyasada üretilen mal ve hizmet alanlarında faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurması, bu amaçla kurulan şirkete ortak olması Kanun’un 70. maddesi hükmüne göre mümkün değildir.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı için Kanun’un 18. maddesinin (i) bendinde özel hüküm yer aldığından gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması bunun istisnasını oluşturmaktadır.

Mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması amacıyla belediyelere sunulan haklardan bir tanesi de şirket veya işletme kurabilmeleridir.

Gerek 5216 sayılı büyük şehir belediye yasası 26 madde gerekse 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70. maddesi belediyelere, kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilme hakkı tanımaktadır.

Share