teknik görüş yazısından hareketle ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli tarafından sunulan cihazın Teknik Şartname’nin 3.1.3’üncü maddesinde yer alan tüm lamı homojen olarak boyayabilme özelliğini karşıladığı ve anılan istekliler tarafından sunulan cihazların Teknik Şartname maddesine uygun olduğu, ayrıca idareye şikayet başvurusu üzerine idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci istekliye ait cihazlara ihale komisyonu tarafından demonstrasyon yapıldığı ve cihazların Teknik Şartname’ye uygun olduğuna dair usulüne uygun tutanaklara da yer verildiği görülmüş olup idare tarafından tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır