YAPI KEŞİFLERİNİN HAZIRLANMASI

Print Friendly, PDF & Email

KEŞİF
Bir yapının mimari, betonarme,tesisat projeleri üzerinden ne kadar para ile yapılabileceğini hesaplamak için , bulunan miktarların birim fiyatlarıyla çarpılması suretiyle yapılan işleme denir.
Keşif ikiye ayrılır
a)    Birinci Keşif: Yapıya başlamadan önce, yapının avan projeleri (ön proje) veya
uygulama projeleri üzerinden yapılan keşiftir. Yapının ne kadar para ile yapılacağını
hesaplamak için yapılır. Proje üzerinden olduğu için tahminidir, değişebilir.

b)    İkinci Keşif: Tamamlanmış bir yapının ne kadar para ile yapıldığını hesapla-
mak için yapılan keşiftir. İnşaatın kesin projeleri İle yapım sırasında tutulmuş ataşmanlar üzerinden yapılır.

İkinci keşif kesindir, değişmez,

YAPI KEŞİFLERİNİN HAZIRLANMASI

Bir yapının keşfi üç aşamada hazırlanır,

1. Yapının metrajının yapılması

2. Birim fiyatlarının seçilerek projesi üzerine yazılması,

3. Keşif özetinin hazırlanması.

METRAJ ve KEŞİF DÜZENLENMESİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

* Ölçü rakamlarının kullanılışında virgül ve böyutlamaya önem verilmelidir,

* Gereksiz boyut tekrarlanmalarından kaçınılmalıdır,

* Gereksiz iç boyutlamadan mümkün olduğu kadar kaçınılmalı, ölçü çizgileri dı­şa yazılmalı,

* Açıklamalar anlaşılır şekilde yazılmalı,

* Benzer kısımlar benzer renklerle ve numaralarla işaretlenmeli, Boyutlar ve ölçü birimleri özelliklerine göre eksiksiz yazılmalı,

* Yapı bölümlerinin fazladan veya noksan yazılmamalarına dikkat edilmeli.

Share