idare tarafından teknik değer nitelik puanlamasında mevzuat hükümleri doğrultusunda sunulan iş deneyim belgesinin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içerisinde olmadığı tespiti ile puanlamada dikkate alınmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı

Özet
İhale Danışmanı Murat Kılıç
Yazar Adı
İhale Danışmanı Murat Kılıç
Açıklama
Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Adana, Gölet Sulaması İhalesi
MBS
13.08.2018
MBS İhale Danışmanlık
Share