İdari Şartname düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, istekliler tarafından teklif mektuplarındaki teklif bedellerinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olması gerektiği, ancak anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbiriyle uyuşmadığı, İdari Şartname düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, istekliler tarafından teklif mektuplarındaki teklif bedellerinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olması gerektiği, ancak anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbiriyle uyuşmadığı,

Özet
İhale Danışmanı Murat Kılıç
Yazar Adı
İhale Danışmanı Murat Kılıç
Açıklama
Orman Genel Müdürlüğü Bursa Orman Bölge Müdürlüğü,Orman İşletme Müdürlüğü İznik Orman İşletme Şefliği Yangın Önleme Tesisi (B Tipi Orman Yolu) Yapımı İhalesi
MBS
13.08.2018
MBS İhale Danışmanlık
Share