ihale konusu işin işyeri teslim tarihinden itibaren 550 gün içinde tamamlanacağı düzenlenmiştir. Bu süre yaklaşık 18 aya tekabül etmektedir. Buna göre Teknik şartnamede istenilen araçların tamamı için ortalama 450.000 km (yakıt dahil) yol masrafı ile köprü ve otoyollardan geçiş masrafını, 90.000 TL de telefon görüşme masrafını teklif fiyatına ekleyecektir.İhale dokümanı kapsamında bütün masrafları yüklenici tarafından karşılanması öngörülen binek araç ve telefona ilişkin düzenlemenin günümüz koşullarında kabul edilebilir nitelik ve miktardan uzak olduğu değerlendirilmiş;Açıklanan nedenlerle; ihale dokümanında kontrol teşkilatının haberleşmesi için istenilen binek araç ile telefona ilişkin düzenleme hakkında gerekli incelemenin yapılması için başvuru dilekçesi ve eklerinin gönderilmek suretiyle idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulması gerektiği hususunun da kararda yer alması gerektiği

ihale konusu işin işyeri teslim tarihinden itibaren 550 gün içinde tamamlanacağı düzenlenmiştir. Bu süre yaklaşık 18 aya tekabül etmektedir. Buna göre Teknik şartnamede istenilen araçların tamamı için ortalama 450.000 km (yakıt dahil) yol masrafı ile köprü ve otoyollardan geçiş masrafını, 90.000 TL de telefon görüşme masrafını teklif fiyatına ekleyecektir.İhale dokümanı kapsamında bütün masrafları yüklenici tarafından karşılanması öngörülen binek araç ve telefona ilişkin düzenlemenin günümüz koşullarında kabul edilebilir nitelik ve miktardan uzak olduğu değerlendirilmiş;Açıklanan nedenlerle; ihale dokümanında kontrol teşkilatının haberleşmesi için istenilen binek araç ile telefona ilişkin düzenleme hakkında gerekli incelemenin yapılması için başvuru dilekçesi ve eklerinin gönderilmek suretiyle idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulması gerektiği hususunun da kararda yer alması gerektiği

ihale konusu işin işyeri teslim tarihinden itibaren 550 gün içinde tamamlanacağı düzenlenmiştir. Bu süre yaklaşık 18 aya tekabül etmektedir. Buna göre Teknik şartnamede istenilen araçların tamamı için ortalama 450.000 km (yakıt dahil) yol masrafı ile köprü ve otoyollardan geçiş masrafını, 90.000 TL de telefon görüşme masrafını teklif fiyatına ekleyecektir.İhale dokümanı kapsamında bütün masrafları yüklenici tarafından karşılanması öngörülen binek araç ve telefona ilişkin düzenlemenin günümüz koşullarında kabul edilebilir nitelik ve miktardan uzak olduğu değerlendirilmiş;Açıklanan nedenlerle; ihale dokümanında kontrol teşkilatının haberleşmesi için istenilen binek araç ile telefona ilişkin düzenleme hakkında gerekli incelemenin yapılması için başvuru dilekçesi ve eklerinin gönderilmek suretiyle idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulması gerektiği hususunun da kararda yer alması gerektiği