Mevzuatın yukarıda aktarılan hüküm ve açıklamaları uyarınca niteliği gereği idarece analiz formatı hazırlanamadığı tespit edilen iş kalemleri dışındaki özel iş kalemleri ve paçal iş kalemlerine ilişkin olarak, bu iş kalemlerinde bulunan temel analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının idarece teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilere gönderilmesi ve isteklilerin de bu doğrultuda aşırı düşük teklif açıklaması sunmaları gerektiği anlaşılmakta olup, idarece mevzuata uygun olarak yapılmayan söz konusu aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden yapılacak olan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin olarak sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin imkân dâhilinde olmadığı anlaşıldığı