İhale üzerinde bırakılan isteklinin bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi hususunda sunulmuş herhangi bir ürün deneyim belgesi ve iş deneyim belgesi sahibi olmadığı iddiasının  idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer almadığı görülmüştür. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, idareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen söz konusu iddianın itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bahse konu iddia açısından başvurusunun şekil yönünden reddine karar verilmesi

isteklinin “Sentetik çim yüzeyli futbol sahası, portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” işine ait iş bitirme belgesinin “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının “A/XVIII. Grup: Saha İşleri 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri” kapsamında“portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının ise “B/III. Grup: Bina İşleri 2. BI ve BII Grubu işlerin dışındaki bina işleri” kapsamında değerlendirilebileceği, bu kapsamda iş deneyim belgesinin “portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının idarece B.III Grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının ise ihale konusu işin “çevre düzenleme inşaatı”kısmı ile aynı grupta (A/XVIII.) değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması gerekliliğinden hareketle bir kısmının ihale konusu işe bir kısmının ise benzer iş tanımına uygun olduğu görülen iş deneyim belgesinin bir bütün olarak dikkate alınarak, bahse konu belgenin toplam tutarı güncellenmek suretiyle ihalede istenilen iş deneyim belge tutarı şartının karşılanıp karşılanmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı (903.618,42 TL) başvuru konusu ihalede aranan teklif bedelinin %50’sinden az olmama şartını karşıladığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir

isteklinin “Sentetik çim yüzeyli futbol sahası, portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” işine ait iş bitirme belgesinin “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının “A/XVIII. Grup: Saha İşleri 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri” kapsamında“portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının ise “B/III. Grup: Bina İşleri 2. BI ve BII Grubu işlerin dışındaki bina işleri” kapsamında değerlendirilebileceği, bu kapsamda iş deneyim belgesinin “portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının idarece B.III Grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının ise ihale konusu işin “çevre düzenleme inşaatı”kısmı ile aynı grupta (A/XVIII.) değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması gerekliliğinden hareketle bir kısmının ihale konusu işe bir kısmının ise benzer iş tanımına uygun olduğu görülen iş deneyim belgesinin bir bütün olarak dikkate alınarak, bahse konu belgenin toplam tutarı güncellenmek suretiyle ihalede istenilen iş deneyim belge tutarı şartının karşılanıp karşılanmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı (903.618,42 TL) başvuru konusu ihalede aranan teklif bedelinin %50’sinden az olmama şartını karşıladığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir

isteklinin “Sentetik çim yüzeyli futbol sahası, portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” işine ait iş bitirme belgesinin “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının “A/XVIII. Grup: Saha İşleri 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri” kapsamında“portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının ise “B/III. Grup: Bina İşleri 2. BI ve BII Grubu işlerin dışındaki bina işleri” kapsamında değerlendirilebileceği, bu kapsamda iş deneyim belgesinin “portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının idarece B.III Grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının ise ihale konusu işin “çevre düzenleme inşaatı”kısmı ile aynı grupta (A/XVIII.) değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması gerekliliğinden hareketle bir kısmının ihale konusu işe bir kısmının ise benzer iş tanımına uygun olduğu görülen iş deneyim belgesinin bir bütün olarak dikkate alınarak, bahse konu belgenin toplam tutarı güncellenmek suretiyle ihalede istenilen iş deneyim belge tutarı şartının karşılanıp karşılanmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı (903.618,42 TL) başvuru konusu ihalede aranan teklif bedelinin %50’sinden az olmama şartını karşıladığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir

isteklinin “Sentetik çim yüzeyli futbol sahası, portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” işine ait iş bitirme belgesinin “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının “A/XVIII. Grup: Saha İşleri 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri” kapsamında“portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının ise “B/III. Grup: Bina İşleri 2. BI ve BII Grubu işlerin dışındaki bina işleri” kapsamında değerlendirilebileceği, bu kapsamda iş deneyim belgesinin “portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının idarece B.III Grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının ise ihale konusu işin “çevre düzenleme inşaatı”kısmı ile aynı grupta (A/XVIII.) değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması gerekliliğinden hareketle bir kısmının ihale konusu işe bir kısmının ise benzer iş tanımına uygun olduğu görülen iş deneyim belgesinin bir bütün olarak dikkate alınarak, bahse konu belgenin toplam tutarı güncellenmek suretiyle ihalede istenilen iş deneyim belge tutarı şartının karşılanıp karşılanmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı (903.618,42 TL) başvuru konusu ihalede aranan teklif bedelinin %50’sinden az olmama şartını karşıladığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir

proforma faturada veya açıklama kapsamında sunulan başka bir belgede montaj bedeline ilişkin olarak herhangi bir fiyat belirlenmediğinden, Genel Tebliği’nin 45.1.7’nci maddesine aykırı olarak asansör tesisatı iş kalemlerine ilişkin olarak malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.Bu durumda anahtar teslimi götürü bedel fiyatını oluşturan tüm iş kalemlerine ilişkin miktarları ve birim fiyatları gösteri hesap cetvelini sunmayan, açıklamaya konu 7 iş kaleminde 3 inşaat iş kalemi ile ilgili olarak yaklaşık maliyette esas alınan miktarlara göre makul ölçüler dışında düşük imalat miktarı öngören, üç asansör tesisatı iş kalemine ilişkin olarak da esas alınan birim fiyatı malzeme ve montaj bedeli ayrı ayrı belirtilecek şekilde açıklama yapmayan isteklinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının kabul edilmesi Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.3, 45.1.7 ve 45.1.8’inci maddelerine aykırı bulunmuştur.

proforma faturada veya açıklama kapsamında sunulan başka bir belgede montaj bedeline ilişkin olarak herhangi bir fiyat belirlenmediğinden, Genel Tebliği’nin 45.1.7’nci maddesine aykırı olarak asansör tesisatı iş kalemlerine ilişkin olarak malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.Bu durumda anahtar teslimi götürü bedel fiyatını oluşturan tüm iş kalemlerine ilişkin miktarları ve birim fiyatları gösteri hesap cetvelini sunmayan, açıklamaya konu 7 iş kaleminde 3 inşaat iş kalemi ile ilgili olarak yaklaşık maliyette esas alınan miktarlara göre makul ölçüler dışında düşük imalat miktarı öngören, üç asansör tesisatı iş kalemine ilişkin olarak da esas alınan birim fiyatı malzeme ve montaj bedeli ayrı ayrı belirtilecek şekilde açıklama yapmayan isteklinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının kabul edilmesi Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.3, 45.1.7 ve 45.1.8’inci maddelerine aykırı bulunmuştur.

proforma faturada veya açıklama kapsamında sunulan başka bir belgede montaj bedeline ilişkin olarak herhangi bir fiyat belirlenmediğinden, Genel Tebliği’nin 45.1.7’nci maddesine aykırı olarak asansör tesisatı iş kalemlerine ilişkin olarak malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.Bu durumda anahtar teslimi götürü bedel fiyatını oluşturan tüm iş kalemlerine ilişkin miktarları ve birim fiyatları gösteri hesap cetvelini sunmayan, açıklamaya konu 7 iş kaleminde 3 inşaat iş kalemi ile ilgili olarak yaklaşık maliyette esas alınan miktarlara göre makul ölçüler dışında düşük imalat miktarı öngören, üç asansör tesisatı iş kalemine ilişkin olarak da esas alınan birim fiyatı malzeme ve montaj bedeli ayrı ayrı belirtilecek şekilde açıklama yapmayan isteklinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının kabul edilmesi Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.3, 45.1.7 ve 45.1.8’inci maddelerine aykırı bulunmuştur.