isteklinin “Sentetik çim yüzeyli futbol sahası, portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” işine ait iş bitirme belgesinin “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının “A/XVIII. Grup: Saha İşleri 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri” kapsamında“portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının ise “B/III. Grup: Bina İşleri 2. BI ve BII Grubu işlerin dışındaki bina işleri” kapsamında değerlendirilebileceği, bu kapsamda iş deneyim belgesinin “portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının idarece B.III Grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının ise ihale konusu işin “çevre düzenleme inşaatı”kısmı ile aynı grupta (A/XVIII.) değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması gerekliliğinden hareketle bir kısmının ihale konusu işe bir kısmının ise benzer iş tanımına uygun olduğu görülen iş deneyim belgesinin bir bütün olarak dikkate alınarak, bahse konu belgenin toplam tutarı güncellenmek suretiyle ihalede istenilen iş deneyim belge tutarı şartının karşılanıp karşılanmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı (903.618,42 TL) başvuru konusu ihalede aranan teklif bedelinin %50’sinden az olmama şartını karşıladığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir

isteklinin “Sentetik çim yüzeyli futbol sahası, portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” işine ait iş bitirme belgesinin “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının “A/XVIII. Grup: Saha İşleri 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri” kapsamında“portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının ise “B/III. Grup: Bina İşleri 2. BI ve BII Grubu işlerin dışındaki bina işleri” kapsamında değerlendirilebileceği, bu kapsamda iş deneyim belgesinin “portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının idarece B.III Grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının ise ihale konusu işin “çevre düzenleme inşaatı”kısmı ile aynı grupta (A/XVIII.) değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması gerekliliğinden hareketle bir kısmının ihale konusu işe bir kısmının ise benzer iş tanımına uygun olduğu görülen iş deneyim belgesinin bir bütün olarak dikkate alınarak, bahse konu belgenin toplam tutarı güncellenmek suretiyle ihalede istenilen iş deneyim belge tutarı şartının karşılanıp karşılanmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı (903.618,42 TL) başvuru konusu ihalede aranan teklif bedelinin %50’sinden az olmama şartını karşıladığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir

isteklinin “Sentetik çim yüzeyli futbol sahası, portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” işine ait iş bitirme belgesinin “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının “A/XVIII. Grup: Saha İşleri 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri” kapsamında“portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının ise “B/III. Grup: Bina İşleri 2. BI ve BII Grubu işlerin dışındaki bina işleri” kapsamında değerlendirilebileceği, bu kapsamda iş deneyim belgesinin “portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının idarece B.III Grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının ise ihale konusu işin “çevre düzenleme inşaatı”kısmı ile aynı grupta (A/XVIII.) değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması gerekliliğinden hareketle bir kısmının ihale konusu işe bir kısmının ise benzer iş tanımına uygun olduğu görülen iş deneyim belgesinin bir bütün olarak dikkate alınarak, bahse konu belgenin toplam tutarı güncellenmek suretiyle ihalede istenilen iş deneyim belge tutarı şartının karşılanıp karşılanmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı (903.618,42 TL) başvuru konusu ihalede aranan teklif bedelinin %50’sinden az olmama şartını karşıladığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir

isteklinin “Sentetik çim yüzeyli futbol sahası, portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” işine ait iş bitirme belgesinin “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının “A/XVIII. Grup: Saha İşleri 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri” kapsamında“portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının ise “B/III. Grup: Bina İşleri 2. BI ve BII Grubu işlerin dışındaki bina işleri” kapsamında değerlendirilebileceği, bu kapsamda iş deneyim belgesinin “portatif tribün ve soyunma odası binası yapımı” kısmının idarece B.III Grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” kısmının ise ihale konusu işin “çevre düzenleme inşaatı”kısmı ile aynı grupta (A/XVIII.) değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması gerekliliğinden hareketle bir kısmının ihale konusu işe bir kısmının ise benzer iş tanımına uygun olduğu görülen iş deneyim belgesinin bir bütün olarak dikkate alınarak, bahse konu belgenin toplam tutarı güncellenmek suretiyle ihalede istenilen iş deneyim belge tutarı şartının karşılanıp karşılanmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı (903.618,42 TL) başvuru konusu ihalede aranan teklif bedelinin %50’sinden az olmama şartını karşıladığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir

geçici teminat mektubu standart formundaki metin içerisinde geçen [bankanın adı] ibaresinin olduğu yere geçici teminat mektubu veren bankanın adı yazılmayarak“BANKAMIZ” ibaresinin kullanıldığı ancak anılan geçici teminat mektubu üzerinde, mektubu düzenleyen bankanın adının yer aldığı anlaşıldığından bahse konu hususun mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmış,sunulan teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, ünvanı ve imzası gibi tüm esaslı unsurların bulunduğu ve teminat mektubunun içeriğinden ihale mevzuatının zorunlu kıldığı tüm taahhütleri içerdiği görülmüş olup, sunulan geçici teminat mektubunda usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyen bir ifadenin veya eksikliğin yer almadığı, dolayısıyla geçici teminat mektubunun ihale mevzuatının öngördüğü esaslara ve standart forma uygun olduğu görüldüğünden, teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işlemi yerinde bulunmamıştır.

geçici teminat mektubu standart formundaki metin içerisinde geçen [bankanın adı] ibaresinin olduğu yere geçici teminat mektubu veren bankanın adı yazılmayarak“BANKAMIZ” ibaresinin kullanıldığı ancak anılan geçici teminat mektubu üzerinde, mektubu düzenleyen bankanın adının yer aldığı anlaşıldığından bahse konu hususun mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmış,sunulan teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, ünvanı ve imzası gibi tüm esaslı unsurların bulunduğu ve teminat mektubunun içeriğinden ihale mevzuatının zorunlu kıldığı tüm taahhütleri içerdiği görülmüş olup, sunulan geçici teminat mektubunda usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyen bir ifadenin veya eksikliğin yer almadığı, dolayısıyla geçici teminat mektubunun ihale mevzuatının öngördüğü esaslara ve standart forma uygun olduğu görüldüğünden, teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işlemi yerinde bulunmamıştır.

geçici teminat mektubu standart formundaki metin içerisinde geçen [bankanın adı] ibaresinin olduğu yere geçici teminat mektubu veren bankanın adı yazılmayarak“BANKAMIZ” ibaresinin kullanıldığı ancak anılan geçici teminat mektubu üzerinde, mektubu düzenleyen bankanın adının yer aldığı anlaşıldığından bahse konu hususun mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmış,sunulan teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, ünvanı ve imzası gibi tüm esaslı unsurların bulunduğu ve teminat mektubunun içeriğinden ihale mevzuatının zorunlu kıldığı tüm taahhütleri içerdiği görülmüş olup, sunulan geçici teminat mektubunda usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyen bir ifadenin veya eksikliğin yer almadığı, dolayısıyla geçici teminat mektubunun ihale mevzuatının öngördüğü esaslara ve standart forma uygun olduğu görüldüğünden, teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işlemi yerinde bulunmamıştır.