idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 18.893.535,50 TL, ihaleye verilen iki teklifin ise 17.756.118,50 TL ve 18.303.839,00 TL olduğu, mevcut işin niteliği ve kapsamı gereği, yükümlülüğe aykırı şekilde işçi veya araç bulundurulmaması veya uygun araçla değiştirilmemesi başına cezai şart konulmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, miktar olarak belirlenen ceza tutarlarının %1 oranının çok altında olduğu ve cezanın üst sınırının mevzuata uygun öngörüldüğü dikkate alındığında söz konusu aykırılığın esasa etkili bir aykırılık olmadığı