İhale dokümanı eki okul ve pansiyon kısımları uygulama projesi (Y.19.061 pozu tarifi gereği) camyünün malzemesi üzerine en az 10 cm binecek şekilde su yalıtım örtülerinin serilmediği, ulaşım sağlanması için takozlar üzerine kalaslar döşenmediği; ayrıca okul binasına çift kat serilmesi gereken cam yünün tek kat serildiği,Tespit edilmiş; söz konusu ölçümlere esas metraj ve hesap kayıtları da tutanağa eklenmiştir.Buna rağmen hakediş, anılan iş kalemlerinin tamamı yapılmış gibi düzenlenmiş ve yükleniciye ödenmiştir. Bu şekilde kamu kaynağında eksilişe neden olmak suretiyle kamu zararına sebep olunmuştur.

İl Özel İdaresi personeline yiyecek yardımının yemek verme yerine para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması sonucu oluşan ve yüklenici firmaya yapılan ödemelerden memurlardan yapılan kesintinin çıkarılması suretiyle hesaplanan … TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmiştir. Sorumlularca bu hükmün temyiz edilmesi neticesinde Temyiz Kurulunca, … tarih ve … sayılı tutanakta, kamu zararının yemek maliyetinin yarısı ile personelden kesilen bütçe uygulama talimatındaki rakamlar arasındaki farka göre yeniden tespiti ve sorumluluk konusunda da sadece ödeme emrini imzalayan gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin sorumlu olması gerekçesi