ihalelere katılmaktan yasaklama kararı olduğundan idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olduğu anlaşıldığından, bu aşamada başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının veya zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin şikâyet ehliyetinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetine haiz olmadığı

ihalelere katılmaktan yasaklama kararı olduğundan idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olduğu anlaşıldığından, bu aşamada başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının veya zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin şikâyet ehliyetinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetine haiz olmadığı

ihalelere katılmaktan yasaklama kararı olduğundan idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olduğu anlaşıldığından, bu aşamada başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının veya zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin şikâyet ehliyetinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetine haiz olmadığı

ihalelere katılmaktan yasaklama kararı olduğundan idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olduğu anlaşıldığından, bu aşamada başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının veya zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin şikâyet ehliyetinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetine haiz olmadığı