aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama getirilen iş kalemi analizlerinin, Tebliğin 45.1. 8’inci maddesi gereğince isteklilere verilen analiz formatına uygun olmadığı, açıklama istenilen analiz girdilerinden betoncu ustası, düz işçi ve kalıp giderlerine ilişkin fiyatların analizde ayrı ayrı gösterilmediği gibi, alınan fiyat teklifinde de anılan bileşenler ayrıştırılmadığından söz konusu maliyet bileşenlerine ilişkin verilen fiyatların da bilinemeyeceği