İhale tarihinde yürürlükte olan mevzuat düzenlemeleri uyarınca, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında teklif dosyası kapsamında sunulması bir yeterlik kriteri olan analizlerin, bu aşamada, sadece bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği; idare tarafından değerlendirmenin analizin esasının incelenmesi anlamına geleceği; bu tür ayrıntılı bir incelemenin ise aşırı düşük tekliflerin incelenmesi sırasında yapılması gerektiği anlaşıldığından; idarenin, 37 sıra numaralı iş kalemine ilişkin olarak birim hatası yapıldığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata aykırı olduğu