Yapılması gereken nefaset kesintisinin yapılmaması; geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa işin bu haliyle de kabul edilebileceği; ancak, yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedelinin ona göre ödeneceği ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedellerinin hakedişlerden kesileceği (uygulamadaki adıyla nefaset kesintisi yapılacağı) hususu tereddüde yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulmuştur.