süreç içerisinde idaremizce tarafınıza yapılan sözleşmenizin tasfiye edilmesi süreci ve tarafınızla yapılacak sözleşmeye davet süreci; gerek yukarıda anılan kamu ihale kurumu kararının sonucu, gerekse mahkemenin  yürütmenin durdurulması kararı dikkate alınarak sözleşmenin tasfiyesi süreci durdurulmuştur…”ibarelerine yer verildiği görülmüş,  kurul kararı doğrultusunda İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlem tesis edildiği,  ihale komisyonu kararı doğrultusunda ve İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılması