İhale dosyasında ve mahal listesinde belirtilen 18.353/A/Mk poz numaralı Bina İçinde Duvar, Tavana Madeni Dilatasyon Fugası Yapılması (Alüminyum Kapaklı) imalatında köşebentlerin yapılmadığı görülmüştür. Sorguda her ne kadar dilatasyon fugasının hiç yapılmadığı belirtilmişse de savunmalar ve eki belgelerden imalatın alüminyum kapak ve içinde köşebentlerden oluştuğu, alüminyum kapakların yapıldığı ancak köşebentlerin yapılmadığı ayrıca sorguda belirtilen 216,9 mtül metrajın bina içinde duvar ve tavanlarda dilatasyon geçen her yeri kapsadığı, oysa asma tavan üstlerinde dilatasyon detayının MSB.401 Strafor pozu olduğu, bu nedenle hesaplanması gereken metrajın 140 mtül olduğu anlaşılmıştır. Sorguda kamu zararı … TL olarak hesaplanmışsa da hesabı aşağıda gösterildiği üzere kamu zararı tutarı … TL’dir.

idari şartnamede ve Belediye ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmede, fiyat farkı ödeneceği, fiyat farkı hesabının 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’a göre yapılacağı ifade edilmiştir. Söz konusu Esaslar’ın 5’inci maddesinde fiyat farkının hangi formüllerle hesaplanacağı, formüllerde yer alan parametrelerin neleri ifade ettiği detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Buna göre hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı formülü “F = An x B x ( Pn-1)” olarak ifade edilmiş, “Pn” parametresinin hesabı ise ayrıca gösterilmiştir. Formülde yer alan “B”nin 0,90 sabit katsayısını, “An”nin ise ilk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL) ifade ettiği belirtilmiştir.