Dava konusu ihalede davacının İdari Şartnamede istenen ve müdahil tarafından sunulan kalite ve standarda ilişkin belgelerden bir kısmının yurt dışından temin edildiği yabancı dildeki söz konusu belgelerin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümelerinin noter tarafından onaylandığı belgelerin bu haliyle ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından kabul edildiği müdahil tarafından sunulan kalite ve standarda ilişkin belgelerin geçerli belgeler olmadığı yönünde itirazda bulunduğu anlaşılmaktadır Uyuşmazlık müdahil tarafından sunulan kalite ve standarda ilişkin belgelerin asıllarının idareye sunulmasının gerekip gerekmediği hususundan kaynaklanmaktadır Dava konusu ihalede sunuluş şekline itiraz edilen belgelerin İdari Şartname maddesinde sayılan kalite ve standarda ilişkin belgeler olduğu İdari Şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şeklini belirleyen maddesinde şekillerine ilişkin kısmının ise boş bırakıldığı bir başka ifadeyle kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunulmasına ilişkin özel bir şekil şartı öngörülmediği anlaşılmaktadır Yönetmeliğin kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemini düzenleyen Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılmasının aynı madde kapsamında yapılacağı atıf yapılan fıkralarda ise yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki bir yeminli tercümana yaptırılması ve daha sonra noter tarafından onaylanması hâlinde bu tercümeler için başkaca bir tasdik şerhi aranmayacağı hl

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print