2886 sayılı devlet ihale hukuku

2886 sayılı Devlet İhale kanunu kapsamı

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64’üncü maddesi gereğince yapılan vize işlemlerinde uyulacak esaslara açıklık getirmek üzere hazırlanmıştır.
Kamu idarelerinin gerçekleştirdiği alım, satım, hizmet, yapım, trampa, kiralama, kiraya verme ve irtifak hakkı tesisi gibi bütün ihaleler 01.01.2013 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilirken, bu tarihte yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’yla birlikte kamu idarelerince harcama yapılmasını gerektiren ihaleler yani mal ve hizmet alımı ile yapım işleri 2886 sayılı Kanun kapsamından çıkarılarak, 4734 sayılı Kanuna göre gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Devlet İhale kanunu kapsamında İhale Danışmanlık Hizmetlerimiz

   MBS İHALE DANIŞMANLIK  2002  YILINDAN BERİ SİZİNLEYİZ
2886 SAYILI DEVLET İHALE HUKUKU
  HİZMET KONULARIMIZ
KİK ;İhalelere itiraz şikayetlere karşı firmamız 36  Yıllık deneyimi ve Hukukçularımızın Tecrübeleri ile birlikte Hizmet veriyoruz
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İstisnaları,
  Devlet ihale kanunu kamu ihale kanunu farkı,
  Devlete Ait Mal Satış,Trampa,Kiraya Verme,
 • Kantin Kiralama İhalesi
  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu parasal limitler,
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesi,
  2886 sayılı devlet ihale kanunu 51/g maddesi,
  2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca-Pazarlık Usulü ihale
  2886 sayılı devlet ihale kanunu 31. maddesi,
  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddelerine göre ihale,
  Devlet İhale Kanununun 84. maddesi,
  Devlet İhale Kanununun 71 ve 51. maddeleri,
  2886 sayılı kanun 75. madde uygulama yönetmeliği
  Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi
  Devlet İhale Kanunu inşaat maliyet analizleri,
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na Tabi Yapım İşlerinde Keşifleri,
  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre İhale Komisyonları,
  2886 Sayılı Kanuna Göre İhalelerden Yasaklama Kararı Alınması
  2886 sayılı kanuna göre ihaleye katılamayacaklar
  Devlet ihale kanunu uyarınca kiralananın tahliyesi,
  2886 sayılı kanun gereği satışa çıkarılan taşınmazların ilanı,
  2886 sayılı devlet ihale kanuna göre kapalı teklif,
  2886 Sayılı Kanuna Göre Şartname,
  2886 Sayılı Eski Devlet İhale Kanununa göre Mukayeseli Keşif,
  2886 sayılı devlet ihale kanunu – kira sözleşmesinin sona ermesi,
  Kiralama İşlemleri Süreci,
  Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi,
  Belediyelere Ait Araziler Yap-İşlet-Devret Yöntemi,
  Kira Sözlesmelerinin Devri,
  Kiracının Tahliyesi
  Belediyelerde ecrimisil süreci,
  HİZMET GRUBUMUZ Murat KILIÇ  

[Ülke Genelinde Çalıştığımız Hukukçular]

 • Av. A. AKGUN
 • Av. S. DELİ
 • Av. E.ÇABUK
 • Av. K. DİNÇ
 • Av. H. AZAK
 • Av. M.K. KAYA
 • Av. T. YAVUZ

2886 sayılı devlet ihale hukuku 1