ihalelerde kurulan iş ortaklıklarında yaşanılan sorunlar hk danışmanlık hizmetlerimiz

İnşaat şirketleri, bazen ihalelere girerken ciro veya iş bitirme belgelerinin yetersiz olması nedeniyle işbirliği yaparak başka firmalarla birlikte hareket etmektedirler. İhaleyi kazandıkları zaman ise genellikle “adi ortaklık” kurmaktadırlar. Türk Ticaret Kanunu kendi kapsamına giren işlere “ticari iş”, diğerlerine “adi iş”, kendi kapsamındaki ortaklıklara “ticari ortaklık veya şirket” diğerlerine ise “adi ortaklık” demektedir. Burada kullanılan “adi” kelimesi aslında sıradan, olağan anlamında kullanılmaktadır.

Bu adi ortaklıklar, KDV, stopaj gibi mükellefiyetleri yerine getirmekte ve adi ortaklık adına fatura kesmektedir. Ancak kâr veya zarar, ortaklara hisseleri oranında paylaştırılarak onların beyannamelerinde gösterilmektedir. Esasen pratik bir uygulamadır. Sadece amaç ve konusunu ilgilendiren iş nedeniyle faaliyet göstermekte, örneğin inşaat işi tamamlandığında ise adi ortaklık sona ermektedir.

İhalelerde ADİ ORTAKLIK KURAN  firmaların karşılaşmış oldukları sorunlara çözüm üretmek için,ihale Danışmanlarımız -Danıştay[E]. – Sayıştay [E] Uzmanlarımız – İhale Avukatlarımız  ile Yürütmeyi durdurma kararı almak üzere  yargı süreçlerinde hizmet  vermektedir

SÖZLEŞME ÖNCESİ YAŞANILAN SORUNLAR
Örnek sorun  Adi ortaklığının vergi dairesine Başvurularındaki sorunlar
Örnek sorun Adi Ortaklıkların SGK  İŞ Yeri Açılışı Başvurularındaki sorunlar
Örnek sorun Adi Ortaklık’da Banka Hesaplarından para çekilişindeki sorunlar
Örnek sorun Adi Ortaklık’da imza yetkisinde yaşanılan sorunlar
Örnek sorun Adi ortaklığının Noter tasdikinin yapılmamasındaki sorunlar
SÖZLEŞME SONRASI YAŞANILAN SORUNLAR
örnek sorun adi ortaklıkta ortağın kişisel alacaklıları borçlu ortağın şirketteki kâr payını veya adi ortaklığın tasfiye edilmesi hâlinde borçluya isabet edecek tasfiye payını haczedebilirler, Ancak,Ortaklığın tasfiyesi hâlinde borçlu ortağa isabet edecek tasfiye payının belirlenmediği bir aşamada adi ortaklığın yaptığı işin karşılığında üçüncü kişideki alacağının haczi mümkün değildir
örnek sorun Adi ortaklığın borcu nedeniyle adi ortaklığa ait mal ve alacağa haciz konulması
örnek sorun Adi Ortaklıklarında çalıştırılan Alt Yüklenici ile yaşanılan sorunlar
örnek sorun Adi Ortaklıklarında Pilot Firma ile özel ortakla yaşanılan sorunlar
Örnek sorun Adi Ortaklığın yaptığı işin İdarece Fesih edilmesi
Örnek sorun  Adi Ortaklığında İhalelerden yasaklama sorunları
Örnek sorun Pilot veya Adi ortağın işten ayrılmak istemesi halinde karşılaşılan sorunlar
Örnek sorun Adi ortaklığın  almış olduğu  işi Başka Firmaya DEVRETME Sürecinde yaşanılan sorunlar
İŞİN BİTİMİ İŞ ORTAKLIĞININ TASFİYESİ
Örnek Sorun İş ortaklığı sonlandırılmasının Tasfiye Borçlar Kanunu hükümlerine göre yapılmadan kapatılması
Örnek Sorun İşi Tasfiyesinden sonra doğan Vergi ve SGK Borçları