İhale alan ortak girişimlerin oluşturduğu Adi ortaklık olarak mükellefiyet tesis edilen ve ayrı vergi kimlik numarasının alındığı durumlarda bu numara ile yapılan sorgulamalarda adi ortaklıkların vergi borcu bulunduğu hâlde Adi ortaklığı oluşturan kişilerin vergi kimlik numaraları ile yapılan sorgulamalarda “borcu yoktur” yazısı alabildiği için Bazı şirketlerin ihalelere katılımlarında  vergi borcu  olmadığına dair  yazı alabilmekteler

Vergi borcu bulunan isteklilerin ihaleye katılım şartlarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesi incelendiğinde, “kesinleşmiş vergi borcu olma” durumunun ihalelerde teklifin değerlendirme dışı bırakılması sebebi olarak düzenlendiği,

Kurum’un, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri, tür ve tutar itibarıyla belirlemeye yetkili olduğu anlaşılmaktadır. Kurum tarafından bu yetkinin

…Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.4.1. maddesinde, “Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu alacaklara ilişkin vergi ziyai cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000,00-TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirleme yapılarak kullanıldığı,

ancak Tebliğ’de âdi ortaklıkların vergi borcunun nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin *** tarih ve E:******, K:********** sayılı kararı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz