ihaleyi alan davalı yüklenici ile davacı arasında imzalanan alt işveren sözleşmesi idarenin kararı ile kabul edilmemiş olup Alt yüklenici sıfatına haiz olmayan davacının kamu ihale mevzuatı uyarınca düzenlemiş olduğu hakediş vb belgelere hukuken itibar edilmesi mümkün değildir Bu bağlamda taraflar arasında ticari ilişkinin ve borç durumunun tespiti için tarafların ticari defterlerinin incelenmesi yoluna gidilmiştir Mahkememizce alınan bilirkişi raporuna göre her iki tarafın usulüne uygun tutulan ticari defterlerine göre davalı tarafın takip tarihi itibari ile davacıya  borçlu olduğu sabittir Mahkememizce denetime ve hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporuna itibar edilmiştir Her ne kadar davalı taraf taşeronluk sözleşmesine göre tüm giderler davacıya ait olmasına rağmen henüz taşeronluk onaylanmadığından tüm giderlerin kendilerince karşılandığını tüm ekipman işçi benzin vb giderleri ödediklerini davacının bunlara ilişkin ödeme yapmadığını savunmuş ise de davalının davacıdan bir alacağı var ise bu hususun başka bir davanın konusu olduğu davalı tarafından açılan birleşen dava yahut karşı dava bulunmadığı dikkate alınarak usul ekonomisi gereği davalının itirazlarına itibar edilmeyerek davanın kabulü ile davalının icra takibine yaptığı itirazın iptaline dair karar 1

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print