İdari Şartname düzenlemesinde tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ihalede alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmediği belirtilmesine karşın, Teknik Şartname düzenlemelerinde sistemi oluşturan parçalardan bir kısmına yönelik olarak yüklenici dışında üçüncü kişilerden hizmet alınabilmesine dolayısıyla alt yüklenici çalıştırılmasına cevap veren düzenlemelere yer verilmesi

itirazen şikayet konusu

İdari Şartname’de alt yüklenici çalıştırılmayacağı belirtilmesine karşın, Varian marka lineer hızlandırıcı cihaza yönelik teknik şartnamelerin 3.4’üncü maddelerinde yer alan düzenlemenin alt yükleniciliğe izin verecek şekilde kaleme alındığı dolayısıyla ihale dokümanında çelişki bulunduğu iddası

İhale dokümanı düzenlemelerinden, ihalenin iki kısımdan oluştuğu, ilk kısmının “Hamidiye Etfal EAH Varyan Marka Lineer Hızlandırıcı Cihazı 2020-2022 Yılları Periyodik Bakım Onarım  Hizmet Alımı” ile  “Prof. Dr. Cemil TAŞCIOĞLU Şehir Hastanesi Varyan Marka Lineer Hızlandırıcı Cihazı 2020-2022 Yılları Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı” şeklinde iki kalemden oluştuğu; ikinci kısmını ise tek kalem olarak “Prof. Dr. Cemil TAŞCIOĞLU Şehir Hastanesi Elekta Marka Lineer Hızlandırıcı Cihazı 2020-2022 Yılları Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı”nın oluşturduğu görülmüştür.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin 18.1’inci maddesinde “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi, ihalenin birinci kısmında da yer alan Varyan marka lineer hızlandırıcı cihazı ve bağlı sistemlerine yönelik Teknik Şartnameler’in 3.4’üncü maddelerinde “Firma bakım ve onarım hizmetlerini (iklimlendirme, chiller ve UPS sistemleri hariç) ve firma taahhütlerini başka bir firma veya kişiye devredemez.” düzenlemesi yer almaktadır. Benzer teknik şartname düzenlemesine ihalenin ikinci kısmını oluşturan Elekta marka lineer hızlandırıcı cihazına (Linac
3 ) yönelik Teknik Şartname’de ise yer verilmemiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, İdari Şartname düzenlemesinde tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ihalede alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmediği belirtilmesine karşın, Teknik Şartname düzenlemelerinde sistemi oluşturan parçalardan bir kısmına yönelik olarak yüklenici dışında üçüncü kişilerden hizmet alınabilmesine dolayısıyla alt yüklenici çalıştırılmasına cevap veren düzenlemelere yer verilmesi nedeniyle ihale dokümanı düzenlemelerinin birbirleriyle çelişkili ve isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No: 2020/031
Gündem No: 14
Karar Tarihi: 08.07.2020
Karar No: 2020/UH.I-1171

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz