Davacı iş ortaklığı tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihale Kanunun maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları yapılmış olmakla birlikte Anayasa Mahkemesi kararıyla, 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendinin, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Oybirliğiyle iptaline karar verilmiştir ihale uhdesinde bırakılan isteklinin 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olup olmadığının davalı idarece araştırılması ve bunun sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilerek Mahkemece dava konusu Kurul kararının iptaline karar verilmiş ise de, yargılama sırasında anılan kuralın Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş olması karşısında, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilen 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden verilen dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print