Aşırı düşük savunmada  MTV’ye ilişkin maliyetin eksik hesaplandığının belirtildiği görülmüş ise de hangi kapsamda eksik hesaplandığının belirtilmediği ayrıca araç muayene gideri için Tebliğ gereği ihale tarihi itibariyle %128,94 ‘lük artışın uygulanması gerektiği ancak davalı idarece MTV giderine yönelik olarak somut bir gerekçeye yer verilmediğinden kararın MTV giderinin eksik açıklanması hukuka uyarlık görülmemiş Araç muayene gideri için TÜVTÜRK e ait internet çıktılarında çalıştırmayı öngördükleri araçlara yönelik * yılı muayene ücretinin 685,58 TL olduğu * yılı muayene ücretinin açıklanmamış olması nedeniyle kendileri tarafından KDV hariç *TL öngörüldüğü 17 araç için toplam *TL hesaplandığı kurul kararında ise Araç muayene gideri için Tebliğ  gereği ihale tarihi itibariyle açıklanmış olan Kasım ayı artış oranının %128,94 TL olduğu muayene ücretinin bu artış ile güncellendiğinde 1 araç için * TL olması gerektiği bu nedenle istekli tarafından muayene ücretinin eksik hesaplanmış olması

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print