İdarenin aşırı düşük sorgulama yazısı incelendiğinde, dört maddede açıklama istenildiği görülmüş olup, söz konusu bileşenlerden “araç beyanı” ve “diğer gider beyanı” kalemlerinin muğlak olduğu, bu kapsamda hangi giderlerin açıklanması gerektiğinin net olmadığı, örneğin şikayete konu edilen araç giderlerinden kiralama maliyeti dışında hangi giderlerin bu kapsama gireceğinin belirsiz olduğu, yine “diğer gider beyanı” ifadesinden yalnızca sözleşme ve genel giderlerin anlaşılması gerektiği sonucuna varılamayacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması incelendiğinde araç kiralama maliyeti ile yakıt maliyetinin Tebliğ’de öngörülmeyen bir usul olan sözleşme yoluyla açıklanmaya çalışıldığı ancak söz konusu durumun kuvvetle muhtemel idarenin sorgulama yazısında belirtilen “varsa araç kiralama sözleşmeleri/varsa mazot alım sözleşmesi ifadesine yer verilmesinden kaynaklandığı, idarece başvuru sahibinin şikayetine verilen cevapta, bakım-onarım, lastik, akü, amortisman giderleri ile sigorta, motorlu taşıtlar vergisi, muayene ve egzoz giderlerinin önemli bileşen olarak belirlenmediği gerekçesiyle açıklama istenilmediği belirtilmiş olsa da bu giderlerin, idarenin açıklama talebi yazısındaki ifadelerden “araç beyanı” veya “diğer gider beyanları” içinde yer alabileceği konusunda tereddüt yarattığı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print