ihale dokümanında ayrıntılı yemek içeriklerinin verilmemesi nedeniyle Şirket tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak, sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı gibi, bu durumun tekliflerin hazırlanması aşamasında diğer istekliler açısından da tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulmasına engel teşkil edeceği ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından ihalenin iptali gerektiği hk

İncelemeye konu ihalenin Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan “108000 Öğün Sıcak Yemek Hizmeti Alım İşi” ihalesi olduğu, ihalede 18 adet dokümanın indirildiği, 04.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 9 adet teklifin verildiği, 6 teklifin geçerli teklif olarak belirlendiği, 22.09.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile Cengizler Catering Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, başvuru sahibi Akce Gıda Turizm Taşımacılık İnşaat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, Lezzet Sofrası Yemek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir…” açıklaması yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Yemek Grupları ve Miktarları” başlıklı 2’nci maddesinde “Bir öğün yemek ekmek hariç dört çeşittir. Yemekler 1. grup, 2. grup, 3. grup ve 4. grup olarak gruplara ayrılır. Öğünde dört gruptan birbirine en uygun olan birer çeşit yemek ve ekmek verilir.

1. GRUP YEMEKLER

• Çorbalar: Domates, kırmızı mercimek, sebze, yayla, ezogelin çorbası vb. Porsiyon ölçüsü 200 gr. olacaktır.

2. GRUP YEMEKLER

• Etli Sebze Yemekleri: Sebzeli güveç, taze fasulye, kabak, patlıcan, karnabahar, karnıyarık, türlü, ıspanak, pırasa, patates, patates oturtma, bezelye, vb. yemeklerde net 40 gr. çiğ et kullanılacaktır. Porsiyon ölçüsü 200 gr. olacaktır.

• Etli Kuru Bakla Yemekleri: Kuru fasulye, nohut, mercimek, bakla vb. net 40 gr. çiğ et kullanılacak ve porsiyon ölçüsü 200 gr. olacaktır.

• Etli Dolma: Etli dolmalarda net 40 gr. Çiğ et kullanılacak, porsiyon ölçüsü 200 gr. olacaktır.

• Küçük Parça Etli Yemekler: Bahçıvan kebap, tas kebabı, orman kebabı, çiftlik kebabı, çoban kavurma, et sote vb. yemeklerde net 100 gr. çiğ et kullanılacak, porsiyon ölçüsü 200 gr. olacaktır.

• Büyük Parça Etli Yemekler: Et haşlama, rosto vb. yemeklerde net 150 gr çiğ et kullanılacak, porsiyon ölçüsü 200 gr. olacaktır.

• Köfteler: Dalyan köfte, fırın köfte, kadınbudu köfte, İzmir köfte, terbiyeli köfte vb. yemeklerde 100 gr. çiğ et kullanılacak, porsiyon ölçüsü 200 gr. olacaktır,

• Tavuk Yemekleri: Tavuk haşlama, ızgara, piliç sarma, tavuk sote vb. yemeklerde çiğ kemikli tavuk miktarı 200 gr, çiğ kemiksiz tavuk miktarı 150 gr. olacak, porsiyon ölçüsü 200-250 gr. olacaktır.

3. GRUP YEMEKLER

• Pilavlar: porsiyon ölçüsü pişmiş 150 gr. olacaktır.

• Makarnalar: porsiyon ölçüsü pişmiş 150 gr. olacaktır.

• Börekler: porsiyon ölçüsü pişmiş 150 gr. olacaktır.

• Zeytinyağlı Yemekler:

• Zeytinyağlı sebze yemekleri: İmambayıldı, zeytinyağlı pırasa, zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı kereviz, patlıcan kızartma, karışık kızartma vb yemeklerde porsiyon ölçüsü 200 gr. olacaktır. Kızartmalara 100 gr. kapalı ambalajda yoğurt eklenecektir.

• Zeytinyağlı dolma ve sarmalar: Porsiyon ölçüsü 140 -160 gr. olacaktır.

• Pilakiler: Porsiyon ölçüsü 200 gr. olacaktır.

4. GRUP YEMEKLER

• Salatalar:

• Marul salatası, havuç saltası, kırmızı lahana salatası porsiyon ölçüsü 100 gr.

olacaktır.

• Domates salatası, çoban salata, karışık salata, patates salatası vb. porsiyon ölçüsü

150 gr. olacaktır.

• Meyveler:

• Portakal, şeftali, elma, üzüm, muz, erik, çilek vb.: porsiyon ölçüsü 150-180 gr.

olacaktır.

• Kavun (kabuksuz, çekirdeği temizlenmiş), karpuz (kabuksuz) : porsiyon ölçüsü

300 gr. olacaktır.

• Yoğurt, cacık: 200 gr.’lık kapalı paketlerde olacaktır.

• Kompostolar: üzüm, ayva, erik, elma, kayısı vb. porsiyon ölçüsü 150-200 gr. olacaktır.

5. GRUP EKMEK: Kapalı paketlerde 250 gr. buğday ekmeği.

Yukarıda gurupları ve adları belirtilen yemek çeşitlerinden her gruptan 1 adet olmak üzere 4 (dört) çeşit yemek, ekmek ile birlikte verilecektir. Verilecek yemeklerden dönüşümlü olarak her gruptan birer çeşit yemek seçilip aylık liste oluşturularak idare onayına sunulduktan sonra hazırlanacaktır. Gruplar içerisinde bulunan yemek çeşitlerinden her defasında farklı yemek seçilecektir. Listede olmayan yemeklerin gramajı taraflarca tespit edilir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

08.09.2020 tarihinde sınır değerin altında teklif sunan isteklilere EKAP üzerinden gönderilen “aşırı düşük teklif açıklama talebi” yazısında

1 GRUP YEMEKLERİ

2 GRUP YEMEKLERİ

3 GRUP YEMEKLERİ

4 GRUP YEMEKLERİ

5 GRUP YEMEKLERİ

1 GÜN

EZOGELİN ÇORBASI (200 GR)

ORMAN KEBABI (200 GR) (100 GR ÇİĞ ET KULLANILACAK)

BULGUR PİLAVI (PİŞMİŞ HALİ 150 GR)

YOĞURT (KAPALI PAKETLERDE 200 GR)

EKMEK 150 GR (KAPALI AMBALAJLARDA BUĞDAY EKMEĞİ)

2 GÜN

DOMATES ÇORBASI (200 GR)

ETLİ TAZE FASÜLYE (200 GR) (40 GR ÇİĞ ET KULLANILACAK)

BÖREK (PİŞMİŞ HALİ 150 GR)

MEYVE-ŞEFTALİ (150-180GR)

EKMEK 150 GR (KAPALI AMBALAJLARDA BUĞDAY EKMEĞİ)

3 GÜN

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI (200 GR)

ETLİ DOLMA (200 GR) (40 GR ÇİĞ ET KULLANILACAK)

MAKARNA (PİŞMİŞ HALİ 150 GR)

CACIK (KAPALI PAKETLERDE 200 GR)

EKMEK 150 GR (KAPALI AMBALAJLARDA BUĞDAY EKMEĞİ)

4 GÜN

YAYLA ÇORBASI (200 GR)

İZMİR KÖFTE (200 GR) (100 GR ÇİĞ ET KULLANILACAK)

PİLAKİ (PİŞMİŞ HALİ (200 GR)

MEYVE-KARPUZ (300 GR) **

EKMEK 150 GR (KAPALI AMBALAJLARDA BUĞDAY EKMEĞİ)

5 GÜN

SEBZE ÇORBASI (200 GR)

PİLİÇ SARMA (200-250 GR) *

BULGUR PİLAVI (PİŞMİŞ HALİ 150 GR)

KOMPOSTO (150-200 GR) ***

EKMEK 150 GR (KAPALI AMBALAJLARDA BUĞDAY EKMEĞİ)

6 GÜN

DOMATES ÇORBASI (200 GR)

ET HAŞLAMA (200 GR) (150 GR ÇİĞ ET KULLANILACAK)

PİRİNÇ PİLAVI (PİŞMİŞ HALİ 150 GR)

KARIŞIK SALATA (150 GR) ****

EKMEK 150 GR (KAPALI AMBALAJLARDA BUĞDAY EKMEĞİ)

7 GÜN

DÜĞÜN ÇORBASI (200 GR)

SEBZELİ GÜVEÇ (200 GR) (40 GR ÇİĞ ET KULLANILACAK)

MAKARNA (PİŞMİŞ HALİ 150 GR)

ÇOBAN SALATA (150 GR) ****

EKMEK 150 GR (KAPALI AMBALAJLARDA BUĞDAY EKMEĞİ)

Not: Teknik Şartname ’nin 2.Maddesinde Yemek Grupları ve miktarları belirtilen 1. 2. 3. 4. ve 5. Grup yemeklerde belirtilen şekilde olmalıdır.

*Tavuk haşlama, ızgara, piliç sarma, tavuk sote vb. yemeklerde çiğ kemikli tavuk miktarı 200 gr, çiğ kemiksiz tavuk miktarı 150 gr. olacak, porsiyon ölçüsü 200-250 gr. olacaktır

** Kavun (kabuksuz, çekirdeği temizlenmiş), karpuz (kabuksuz) : porsiyon ölçüsü 300 gr. olacaktır.

***Kompostolar:üzüm, ayva, erik, elma, kayısı vb. porsiyon ölçüsü 150-200 gr. olacaktır.

**** Domates salatası, çoban salata, karışık salata, patates salatası vb. porsiyon ölçüsü150 gr. olacaktır.

Yemek üretiminde kesinlikle hazır çorbalar, paket et ve tavuk suyu, soya, mısır şurubu lezzet verici ürünler kullanılmayacaktır. Yemek üretiminde kullanılacak su, içme suyu niteliğinde olacaktır. Yemek üretiminde kullanılacak malzemelerin tümü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üretim iznine sahip olacaktır. Kullanılacak sebze ve meyveler en taze olanlarından seçilecek, kuru gıdaların ve ambalajlı malzemelerin tümünde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olacak, raf ömrü dolmuş olan ürünler kesinlikle kullanılmayacaktır.

Yalova Belediyesi sınırları içinde yaşayan, sosyal ve ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen veya yemek yapamayacak durumda olan öncelikle 65 yaş ve üstü yaşlılara, hastalara, engellilere 12 (oniki) ay süreyle, günde 1 (bir) defa olmak üzere toplam 108.000 öğün verilecek yemek hizmeti yüklenici tarafından Yalova Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelere tarafımızdan verilecek vatandaşlarımızın adreslerine örnek listede verilen 7 günlük yemek örnekleri gibi Cumartesi ve Pazar ile resmi tatil günleri dâhil haftanın 7 (yedi) günü yemek vermekle yükümlü olup, yüklenici firma işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştıracaktır.

İsteklilerce işçilik giderine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması yapılırken tam zamanlı çalışacak personellerin (sorumlu personel, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, servis ve bulaşık personeli) işçilik giderine ek olarak taşıma sırasında ilgili kuruluş hizmetlerinde çalışılacak sürücülerin işçilik giderlerine ilişkin de açıklama yapılacaktır.

Bu hizmet işinin yerine getirilmesi sırasında araç ve yakıt yükleniciye ait olup, bununla ilgili araç ve yakıt ücretlerine ilişkinde açıklama yapılacaktır.

Gerektiğinde idare et ve et ürünlerinin laboratuvar tetkiklerini yaptırır, tetkik ücretleri yüklenici firmaya aittir. Steril kaplarda günlük olarak alınan yemek örnekleri etiketli olarak 72 saat saklanmak sureti ile yönetim tarafından talep edildiğinde ilgili kurumlar veya yetkili laboratuvarlar da test edilmeye hazır bulundurulacaktır. Bu testler için yapılan harcamalar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Alınan yemek örnekleri buzdolabı veya soğuk hava deposunda saklanacaktır. Numunelerin alınması saklanması vb. konulardaki her türlü sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

Taşıma kaplarının, yemek pişirme öncesi ve sonrasında kullanılan bütün araç ve gereçlerin temizliği yapılarak, bütün malzemeler tekrar kullanıma hazır halde tutulacaktır. Yüklenici faaliyet gösterdiği tüm alanların temizliğinden sorumludur. Temizlikte kullanılacak araç, gereç ve malzemeler sağlık ve hijyen kurullarına uygun olacaktır. Yemekhanedeki yemek artıkları ve çöpler kalın plastik torbalara konularak, çöp atık bölgesine taşınacaktır. Çöplerin, diğer atık maddelerin ve pis suların çevreyi kirletmesine meydan verilmeyecektir. Yüklenici yemek hazırlanan ve pişirilen alanın, depoların, bütün mekânın her türlü böcek ve haşereden arındırılması için gerekli tedbirleri alır ve usulüne uygun olarak gerekli durumlarda, idarenin bilgisi dâhilinde, uzman ekiplerce ilaçlanmasını sağlar. Temizlikte kullanılacak bütün araç, gereç ve malzemelerin tümü ile ilaçlama giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bununla ilgili yapılan gider ücretlerine ilişkinde açıklama yapılacaktır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale komisyonunun verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin aktarılan maddelerinde yemek gruplarına yer verilmiş ve bu yemek gruplarının toplam kaç gram olacağı belirtilmiş, ancak söz konusu yemeklerin içeriklerine yönelik ayrıntılara yer verilmediği anlaşılmış olup, ihale işlem dosyası ve EKAP üzerinden ihale dokümanına yönelik olarak yapılan incelemede başkaca bir yemek gramajı/içeriğine rastlanmamıştır.

Bu durumun gerek teklif hazırlama sürecinde gerek aşırı düşük teklif açıklaması sürecinde istekli olabileceklerin/isteklilerin, kendilerince belirledikleri gramaj ve miktarları esas alarak yemeklerin maliyetini belirlemesine yol açabileceği anlaşılmıştır. İhale konusu alımın malzemeli yemek alımı olduğu, yemek malzemelerinin imal edilecek yemeklerde ne miktarda kullanılacağının idarece belirlenmediği, malzemelerinin girdi miktarları(gramajları) belirli olmayan yemeklerin maliyetinin de sağlıklı bir şekilde tespit edilemeyeceği, Şartname’de yemek içerikleri ve gramajlarına yönelik bir düzenleme yapılmaması sebebiyle, isteklilerin eşit koşullarda ve sağlıklı teklif hazırlayamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda; ihale dokümanında ayrıntılı yemek içeriklerinin verilmemesi nedeniyle Cengizler Catering Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak, sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı gibi, bu durumun tekliflerin hazırlanması aşamasında diğer istekliler açısından da tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulmasına engel teşkil edeceği ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2020/052
Gündem No: 40
Karar Tarihi: 18.11.2020
Karar No: 2020/UH.II-1894

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz