idarelerin yapacakları ihalelerde; güvenirliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, incelemeye konu ihalede, ihale kararı alınmadan önce 9 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının iade edildiği, söz konusu isteklilerden Şti.nin teklifinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından incelenmeksizin reddedildiği ve değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan isteklinin teklifinin ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinden daha düşük olduğu, söz konusu isteklilerin geçici teminatlarının teklif sahiplerine iade edildiği, belirtilen sebeplerle idarenin iş ve işlemleri nedeniyle ihale sürecine ilişkin tereddütlerin oluştuğu ve güvenirlik ilkesinin zedelendiği

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print