aşırı düşük teklif açıklamasındaki iş kalemindeki beton harcına ilişkin fiyat teklifini içeren proforma faturanın Tebliğe uygun olarak SMMM tarafından onaylandığı şartname doküman proje ve tariflerde yer alan işin yapımı için gerekli her türlü gider ve maliyetin fiyatlara dahil olduğu belirtilerek fiyatın belirtildiği ayrıca idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde gönderilen analizler içerisinde iş kaleminin analiz girdisi olarak nakliye kalemine yer verilmediği dikkate alındığında Kamu İhale Kurulunun fiyat teklifini veren firmanın faaliyet yeri ile işin yapım yeri arasında mesafe olduğu, yapım işinde kullanılacak beton harcının ise niteliği gereği azami * saat süreyle teknik vasıflarını bozulmadan koruyabilen bir malzeme türü olduğu dolayısıyla en geç bu süre içerisinde iş yerine tesliminin gerektiği, beton harcının söz konusu zaman aralığı içerisinde fiyat teklifinin alındığı yerden işin yapım yerine teknik özellikleri bozulmadan naklinin yapılabilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print