idarece bahse konu açıklamalara ilişkin olarak mevzuatta öngörülen kurallar çerçevesinde tespit ve değerlendirme yapılabileceği, açıklama kapsamında öngörülen akaryakıt tüketim miktarlarının yaklaşık maliyetteki miktarlarla birebir örtüşmesinin beklenemeyeceği, aksi durumun kabulü halinde Kanunla getirilen aşırı düşük teklif sorgulaması mekanizmasının anlamını yitireceği, yine ihale dokümanı ile isteklilerden açıklama istenilmesine ilişkin yazılar çerçevesinde araçların akaryakıt tüketim miktarlarının ne olduğu veya ne şekilde öngörüleceği hususunda bir bilgi de edinilemediğinden, usulüne uygun şekilde belgelendirilmesi halinde isteklilerce öngörülen miktarların kabulünün gerektiği anlaşılmış olup ihale Kanunu maddesinde ihale konusu işin ihale dokümanına uygun şekilde gerçekleştirilmemesi durumunda idarenin sözleşmeyi feshedebileceği ve genel hükümler uyarınca uğramış olduğu zararı tazmin ettirebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda, başvuru sahibinin teklifinin idarece belirtilen gerekçeyle reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print