Teknik Şartname’de “Madde 1-Genel Hususlar

Taşıma Güzergahları

TAŞINAN YERLEŞİM YERİ

ÖĞRENCİ SAYISI

TAŞIMA MERKEZİNE UZAKLIĞI (Km)

ARAÇ SAYISI

ARAÇ KAPASİTESİ

 

 

 

 

3. Kısım

 

 

 

 

A.YONGALI KÖYÜ

23

40

2

14+1

MEŞECİK KÖYÜ

2

42

1

14+1

A.YONGALI KÖYÜ

12

40

 

 

ÇATBAŞI KÖYÜ

78

16

6

14+1

ÇUKURBAĞ KÖYÜ

33

17

3

14+1

HAVAALANI LOJMANLARI

3

15

 

 

DERECİK KÖYÜ

28

17

2

14+1

DONATIM KÖYÜ

56

8

4

14+1

DURUGÖZE KÖYÜ

20

21

2

14+1

GÜVEN KÖYÜ

10

26

1

 

KARAAĞAÇLI BELDESİ

75

18

5

16+1

KEPENEK

98

10

7

14+1

KIRKÖY BELDESİ

87

24

6

16+1

SOĞUCAK KÖYÜ

168

5

12

14+1

SUNGU BELDESİ

181

12

13

14+1

SÜRÜGÜDEN KÖYÜ

56

32

4

14+1

TABANLI KÖYÜ

28

21

2

14+1

TANDOĞAN KÖYÜ

41

7

3

14+1

TEKYOL KÖYÜ

41

14

3

14+1

TOKİ EVLERİ

8

7

1

14+1

YARPUZLU KÖYÜ

93

8

7

14+1

YAZLA KÖYÜ

16

28

1

16+1

YEDİ PINAR

24

25

2

14+1

YÜCETEPE KÖYÜ

32

35

2

16+1

KIRKÖY BELDESİ

7

16

1

14+1

ÇUKURBAĞ KÖYÜ

5

9

 

 

YAZLA KÖYÜ

6

18

1

14+1

DURUGÖZE KÖYÜ

2

14

 

 

KARAAĞAÇLI BELDESİ

24

7

2

14+1

TABANLI KÖYÜ

14

14

1

14+1

YARPUZLU KÖYÜ

4

3

1

14+1

TANDOĞAN KÖYÜ

6

2

 

 

TANDOĞAN KÖYÜ

13

2

1

14+1

TEKYOL KÖYÜ

12

4

1

14+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 2 – Taşımalı Eğitim Araçlarında Aranacak Şartlar

2.21) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğünün (2013/KDGM- 03/Denetim) Kış lastikleri Genelgesi’nin “Denetimlerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar” başlıklı 2’nci bölümünün (a) bendi gereğince, minibüs türü araçlarda  (M+S) veya (M+S) işareti ile birlikte snowflake işareti bulunan kış lastikleri (4 Lastik) 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında kullanılmak zorundadır. (Bölgelere göre değişiklik gösterebilir.)..” düzenlemeleri yer almıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin 3’üncü kısmında 8 isteklinin teklif verdiği, idarece yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda 4 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sınır değerin 2.313.297,36 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında teklif veren Cengizler Medikal İnşaat Taahhüt Madencilik Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.den 08.09.2021 tarihli yazı ile “…1-Araç Kiralama veya Amortisman gideri

2-Araç Sürücüsü işçilik gideri

3-Araç ve Eksoz Muayene giderleri

4-Lastik Giderleri

5-Yakıt Giderleri

6-MTV Giderleri

7-Zorunlu Trafik sigorta giderleri

8-Zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta giderleri

9-Araç Takip Sistemi Giderleri” hususlarına ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının 13.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar sunulmasının istendiği, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda Cengizler Medikal İnşaat Taahhüt Madencilik Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunduğu,

 

15.09.2021 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 14.09.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 3’üncü kısmının Cengizler Medikal İnşaat Taahhüt Madencilik Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklif sahibi olan başvuru sahibinin belirlendiği anlaşılmıştır.  

 

Cengizler Medikal İnşaat Taahhüt Madencilik Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

İhalenin 3’üncü kısmında 83 adet 14+1 minibüs, 14 adet 16+1 olmak üzere toplam 97 adet araç istendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından araçlara ilişkin amortisman hesabı yapılmadığı, 83 adet 14+1 minibüs, 14 adet 16+1 minibüsün kiralanmasına ilişkin Gök-Er Taşımacılık Sınır Ticaret İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi ile dayanağı olan Ek-O.6 nolu satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, sunulan fiyat teklifinin üzerinde meslek mensubu kaşe ve imzasının bulunduğu, meslek mensubuna ait beyanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine uygun olduğu, araç kapasitelerinin Teknik Şartname’ye uygun olduğu, ayrıca fiyat teklifini düzenleyen şirketin ticaret unvanına ve açıklama kapsamında sunulan oda sicil kayıt belgesine göre anılan şirketin fiyat teklifine konu araç kiralama alanında faaliyet gösterdiği,

 

MTV giderleri için araç modeline göre fiyatlandırmanın yapıldığı, 2022 yılında oluşacak artış için Tebliğ’in 79.3.6’ncı maddesine uygun şekilde fiyat güncellemesinin yapıldığı, fenni muayeneye ilişkin TÜVTÜRK internet sitesinden 2021 yılına ait alınan araç muayene fiyat listesinin sunulduğu, araçların muayenelerinin yıllık olarak yapılacağının hesaplandığı, 2022 yılında oluşacak artış için de fiyat güncellemesinin yapıldığı,

 

97 araca ait dört mevsim lastik ile açıklama yapıldığı, bir adet lastik için DMO tarafından ilan edilen 661,77 TL’nin kullanıldığı ve amortismana tabi iktisadi kıymetler listesinde lastik ömrünün 2 yıl olduğunun düzenlenmesi sebebiyle amortisman oranı %50 olarak alınmak suretiyle toplam lastik maliyetinin 661,77 x 4 lastik x 97 araç x 0,50 (amortisman oranı) =  128.383,38 TL olarak açıklandığı,

 

Zorunlu trafik sigorta ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta giderleri için sigorta şirketinin bölge müdürlüğünden alınan bir yıllık fiyat tekliflerinin sunulduğu, sigorta şirketinin bölge müdürlüğünden alınan fiyat teklifleri için teyit gerekmeyeceği,

Sürücü giderleri için 2021 yılı saatlik çalışma ücreti olan 19,48 TL’nin esas alındığı ve 2022 yılı için artış da öngörüldüğü,

 

Akaryakıt gideri için 20.08.2021 tarihli EPDK tarafından yayınlanmış Petrol Piyasası Bayi Satış Fiyatı Bülteni’nin sunulduğu, motorin için belirlenen fiyatın KDV hariç olarak kullanıldığı (7,27708 TL/ KDV hariç 6,16702 TL) ve bu fiyatın EPDK tarafından En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında olmadığı, ayrıca araçların yakıt tüketimine ilişkin katalogların sunulduğu, araç yakıt giderinin, araçlara ait teknik veriler ile uyumlu hesaplandığı, öte yandan kilometre hesaplamalarının da Teknik Şartname’ye uygun olduğu ve herhangi bir aritmetik hata bulunmadığı görülmüştür.

 

  Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan araç kiralama, sürücü, MTV ile muayene gideri, zorunlu trafik sigorta ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta giderleri ve akaryakıt gideri için yapılan açıklamalarda kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı, ayrıca sözleşme giderlerinin idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında açıklama yapılması gereken kalemler arasında yer almadığı, dolayısıyla söz konusu kalemlere yönelik iddiaların yerinde olmadığı, ancak ihaleye ait Teknik Şartname’de kış lastiklerinin (4 lastik) 1 Aralık -1 Nisan tarihleri arasında kullanılmak zorunda olduğu yönünde düzenleme bulunmasına karşın, anılan istekli tarafından kışlık lastiklere yönelik açıklama yapılmadığı, ayrıca kendi malı olmayan lastikler için amortisman hesabı yapılmış olmasının da uygun olmadığı, bu itibarla lastik giderine yönelik açıklamanın ihale dokümanına ve kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarında Yağız Madencilik Temizlik Taşımacılık Tekstil Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Önder Temizlik Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik İnşaat Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Avrasya Vip Turizm Taşımacılık İnşaat Nakliye Temizlik Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması, ihalenin 3’üncü kısmında Cengizler Medikal İnşaat Taahhüt Madencilik Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Toplantı No 2021/046
Gündem No 25
Karar Tarihi 11.11.2021
Karar No 2021/UH.I-2052

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz