alım ihalesine ait davacı tarafın itiraz ettiği belirtilmişse de hem ayıp ihbarının süresinde yapıldığı hususunun ispatlanamadığı hem de kimya mühendisinden alınan raporda belirtildiği üzere boyalarda meydana gelen çatlakların yalnızca boyanın kalitesizliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının anlaşılamadığı zira bu durumu başka nedenlerden dolayı da gerçekleşebileceği davalı şirketin boya numunesini saklamadığı boya üzerinde inceleme yapılamaması nedeniyle boyanın kalitesinin kontrol edilemediği davalının ayıp iddiasını ispatlayamadığı bu hususta davalının düzenlediği yansıtma faturalarına itibar edilmediği dolayısıyla davacının fatura bedellerinden bakiye alacağının bulunduğu anlaşılmakla davanın kabulü ile davalının İcra Müdürlüğüne yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin asıl alacak üzerinden devamına asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık % 10.50 oranında ve değişen oranlarda avans faizi işletilmesine karar verilmiş talep fatura alacağından kaynaklanmış olsa da ayıp hususunun değerlendirilmesi 5

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print