Belediye Şirketlerinin İhale Sürecinde Veya Sözleşme Uygulama Aşamasında Yasaklamayı Gerektiren Durumların Ortaya Çıkması Halinde Yasaklılık Kararı Verme Yetkisinin Belirlemesi hk (KİK DKD)

image_pdfimage_print
52 / 100

Toplantı No                                                 :  2023/042

Gündem No                                                : 45

Karar Tarihi                                               : 16/08/2023

Karar No                                                    : 2023/DK.D-210

Toplantıya Katılan Üye Sayısı            : 7

Gündem Konusu                                     : Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin iptali talebi ile açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 06.06.2023 tarih ve E:2023/403, K:2023/2899 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının uygulanması.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin iptali talebi ile açılan davada, Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 06.06.2023 tarih ve E:2023/403, K:2023/2899 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının icaplarına göre işlem tesis edilmesi için Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin iptal edilmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

image_pdfimage_print