Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işler veya bunlara ait onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir… ” açıklamasının yer aldığı ve anılan Tebliğ’de B/III Grubu işler için; kazı ve temel imalatları da dahil olmak üzere, bir binanın baştan sona inşaatı işinin gerçekleştirilmesi gerektiği gibi bir açık tanım ve saptamaya yer verilmediğinin görülmesi ayrıca uygulanan yapı tekniğinin betonarme olduğu ve B/III grubuna giren imalatları içerdiği nazara alındığında, işin içeriği, niteliği ve büyüklüğü gibi hususlarda bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken sırf özel ortağa ait alt yüklenici iş bitirmesinin, bir binanın baştan sona inşaatı işinin gerçekleştirilmediğinden ve dolayısıyla ikmal (tamamlama ) işi olduğundan bahisle davacı iş ortaklığının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklindeki gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline ait karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print